De reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures tegen de crisisheffing was per 16 september 2014  gestopt. Dit meldt de Belastingdienst.

U mag wanneer u de vaststellingsovereenkomst ondertekent niet (langer) de stelling innemen dat de crisisheffing voor u een ‘individuele en buitensporige last’ (categorie 2) vormt.

Het is dus nog de vraag of het verstandig is om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Voordeel van het ondertekenen van deze overeenkomst is dat individuele proceskosten kunnen worden voorkomen. Het zal dus mede van het financiële belang afhangen of het voor u interessant is om gebruik te maken van deze vaststellingsovereenkomst.