De eigenaar van de C 1000 in Winssschoten wil, volgens de FNV, alle 97 werknemers met een zogenaamd beëindigings- voorstel/vaststellingsovereenkomst zo goedkoop mogelijk buiten de deur te zetten.

Het lijkt erop dat deze werkgever daarmee de nieuwe wetgeving Wet werk en zekerheid probeert te ontwijken.

Omdat het om 97 werknemers gaat is de werkgever verplicht contact met vakbonden op te nemen. Dat is bij wet vastgelegd en ook van toepassing op zogenaamde vaststellingsovereenkomsten.

De FNV heeft inmiddels het UWV van deze zaken in kennis gesteld en verzocht de ontslagaanvragen niet in behandeling te nemen.

Een groep vaste medewerkers gaat niet in op het voorstel van de heer van der Weele en zal samen met de FNV verweer gaan voeren tegen deze ontslagaanvragen. De inzet van werknemers is dat er een sociaal plan komt wat recht doet aan hun arbeidsverleden en mogelijkheden biedt voor een andere baan en opleiding.