Het restant vakantiedagen van een werknemer waarover niet wordt gesproken in een vaststellingsovereenkomst met een finale kwijting, is vervallen. Ook al is dat in strijd met de wet.

Sourced through Scoop.it from: www.penoactueel.nl

See on Scoop.itContent voor website