Nieuws

Home » Nieuws » Page 2

Werkgever verplicht om nieuw contract aan te bieden

Seizoenswerk Deze werknemer was per 10 mei 2004 als agrarisch medewerker tot en met 12 november 2004 in dienst. De daaropvolgende jaren was telkens een nieuwe arbeidsovereenkomst voor dezelfde duur aangegaan.Source: www.wsadvocaten.nlSee on Scoop.it - Content voor website

Werkgever verplicht om nieuw contract aan te bieden2015-10-02T15:24:15+00:00

Vaststellingsovereenkomst gebruiken voor ontwijken Wet werk en Zekerheid?

De eigenaar van de C 1000 in Winssschoten wil, volgens de FNV, alle 97 werknemers met een zogenaamd beëindigings- voorstel/vaststellingsovereenkomst zo goedkoop mogelijk buiten de deur te zetten. Het lijkt erop dat deze werkgever daarmee de nieuwe wetgeving Wet werk en zekerheid probeert te ontwijken. Omdat het om 97 werknemers gaat is de werkgever verplicht [...]

Vaststellingsovereenkomst gebruiken voor ontwijken Wet werk en Zekerheid?2015-09-23T09:56:14+00:00

Compromis bereikt ter zitting? Is vaststellingsovereenkomst

Als 2 partijen ter zitting een compromis bereiken, wordt dat compromis in beginsel beschouwd als een vaststellingsovereenkomst. Volgens Hof Amsterdam zijn partijen dan ook gehouden aan de gevolgen van deze overeenkomst, tenzij sprake is van een wilsgebrek. De partijen in deze zaak hadden na een korte schorsing een compromis bereikt. Belanghebbende stelde dat hij bij [...]

Compromis bereikt ter zitting? Is vaststellingsovereenkomst2015-05-09T13:13:06+00:00

Hoge Raad verbiedt omzeiling ketenregeling

Een werknemer had al 3 opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd gehad en zou op basis van de ketenregeling een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen. De werkgever kwam met een creatieve oplossing, teneinde de werknemer in dienst te kunnen houden, zonder voor lange tijd aan hem vast te zitten. Werkgever en werknemer sloten een contract [...]

Hoge Raad verbiedt omzeiling ketenregeling2015-05-09T13:14:36+00:00

Cao vermijden met vaststellingsovereenkomst?

Als uw organisatie gedwongen onder een cao met algemeen verbindendverklaring (avv) valt, kunt u maar moeilijk onder de werking van deze avv-cao uitkomen. Het ontlopen van de avv-cao via een vaststellingsovereenkomst in ieder geval geen mogelijkheid is. Een taxibedrijf viel door een avv verplicht onder de cao Taxivervoer en de cao Sociaal Fonds Taxi (SFT). [...]

Cao vermijden met vaststellingsovereenkomst?2015-05-09T13:03:35+00:00

Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Een werkgever en een werknemer sluiten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst waarin zij finale kwijting overeenkomen. Wat is een finale kwijting? Finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Daarmee beogen zij hun verhouding en alle eventuele rechten over en weer definitief [...]

Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting2015-09-16T16:18:11+00:00

Geen juridisch advies? Geen vaststellingsovereenkomst!

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 26 maart 2013 geoordeeld dat een werknemer niet gehouden is aan een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) als hij niet voldoende gelegenheid heeft gehad om hier over juridisch advies in te winnen. In de door de werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst was opgenomen:  ”Werknemer heeft voldoende tijd gekregen om over zijn beëindigingsbesluit na te denken [...]

Geen juridisch advies? Geen vaststellingsovereenkomst!2015-05-09T13:15:36+00:00

Regels rondom vaststellingsovereenkomst

De belangrijkste regels rondom de vaststellingsovereenkomst: De vaststellingsovereenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De werknemer heeft de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gedurende 2 weken de vaststellingsovereenkomst te vernietigen door een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever. Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst, of binnen uiterlijk twee dagen na ondertekenen van de overeenkomst, werknemer schriftelijk [...]

Regels rondom vaststellingsovereenkomst2015-05-09T12:52:20+00:00

Vaststellingsovereenkomst en crisisheffing

De reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures tegen de crisisheffing was per 16 september 2014  gestopt. Dit meldt de Belastingdienst. U mag wanneer u de vaststellingsovereenkomst ondertekent niet (langer) de stelling innemen dat de crisisheffing voor u een ‘individuele en buitensporige last’ (categorie 2) vormt. Het is dus nog de vraag [...]

Vaststellingsovereenkomst en crisisheffing2015-05-09T12:51:01+00:00

Nieuw ontslagrecht: gouden tijden voor advocatuur

Ik voorspel meer juridische conflicten en dus gouden tijden voor de advocatuur. conflict. Er staan grote veranderingen in het ontslagrecht op touw. Mij wordt wel eens gevraagd of ik dat verbeteringen of verslechteringen vind.Source: www.tomlow-advocaten.nlSee on Scoop.it - Advocaat kosten

Nieuw ontslagrecht: gouden tijden voor advocatuur2014-11-29T23:37:45+00:00

Advocatuur moet klantvriendelijker, of klant gaat naar HEM

Veel particulieren en ondernemers geven aan moeite te hebben met het op een objectieve manier vinden van een goede en goedkope advocaat, en menen dat advocaten beter moeten inschatten hoe groot de slagingskans ...Source: www.geefeensignaal.nlSee on Scoop.it - Advocaat kosten

Advocatuur moet klantvriendelijker, of klant gaat naar HEM2014-11-29T23:38:47+00:00

Holla Advocaten verkozen tot beste advocatenkantoor

Het Brabantse advocatenkantoor Holla Advocaten is door de lezers Management Team verkozen tot beste advocatenkantoor van Nederland. Ieder jaar wordt de MT100 gepSource: www.dichtbij.nlSee on Scoop.it - Advocaat kosten

Holla Advocaten verkozen tot beste advocatenkantoor2014-11-29T23:39:04+00:00

Online advocatenkantoor in opmars

Het virtuele advocatenkantoor is een van de moderne ontwikkelingen binnen de internationale advocatuur, en een die nog niet tot Nederland lijkt doorgedrongen. In de Verenigde Staten en Engeland maken grote en kleine ...Source: dangiers.comSee on Scoop.it - Advocaat kosten

Online advocatenkantoor in opmars2014-11-29T23:39:18+00:00