oor veel ondernemers en particulieren is het niet eenvoudig een advocaat te vinden die deskundigheid bezit op het terrein waarover de cliënt hem of haar benadert. Ondernemers gebruiken hun eigen netwerk om de juiste advocaat te vinden, particulieren pakken de eerste de beste advocaat zonder een goed idee te hebben van de competenties van de betreffende advocaat. Het vinden van een juiste advocaat is voor zowel ondernemers als particulieren een moelijke opgave.

Particulieren hebben geen goed beeld van de kosten opbouw van de prijs van een advocaat. Het resultaat is dat de particulier de kostprijs van een advocaat te hoog vindt. De kosten van een advocaat staan niet in verhouding tot de prijs van andere academische beroepsbeoefenaars. Ook het declaratiegedrag van een advocaat wordt als storend ervaren.

Ondernemers hebben een beter beeld van de kosten van een advocaat. Ondernemers vinden vrijwel unaniem dat de tarieven die advocaten hanteren niet zijn op te brengen door kleine ondernemers. De prijs die ondernemers willen betalen voor een advocaat is afhankelijk van de kwaliteit van het product dat ze leveren. Voor goede diensten mag volgens ondernemers best wat meer betaald worden. Ondernemers vinden het lastig dat geen controle kan worden uitgeoefend op de wijze waarop declaraties tot stand komen.

In het algemeen wordt het als zeer prettig ervaren als advocaten voorafgaand aan een zaak een indicatie geven van de kosten die met een zaak gemoeid zijn.

Particulieren zijn veelal onervaren met juridische procedures, beschikken vaak niet over de vaardigheden om een advocaat als zakelijke dienstverlener te bejegenen en zijn bovendien veelal emotioneel betrokken bij het probleem. Zij zien een advocaat vanuit deze achtergrond als een vertrouwenspersoon. De advocaat is in die optiek meer een dienstverlener die gelijkenis vertoont met een arts. Een dienstverlener die een cliënt op het niveau van de cliënt probeert bij te staan bij een lastig probleem waar de cliënt zichzelf niet mee kan helpen.

Meer weten? Kijk op www.pro-facto.nl

https://www.nederlandinbedrijf.nl/Blog/Voip/147/VoIP-hosted-telefooncentrale-kopen