Je hoort dat je erfgenaam bent en maar wilt de erfenis niet. Dan moet je de erfenis verwerpen. Op deze pagina lees je wat het is, hoe het werkt, de gevolgen en de kosten.

Wat is erfenis verwerpen?

Wil je afstand doen van een erfenis, dan kan je de erfenis weigeren. In vaktermen heet dit erfenis verwerpen. Als je hiervoor kiest, dan ben je verplicht om een zogeheten verklaring af te leggen bij (de griffie van) de rechtbank. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de balie van de rechtbank.

De meeste erfenissen worden verworpen / geweigerd omdat er sprake is van een hoge schuld van de overledene. Door de erfenis te verwerpen kan je namelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden. Maar er zijn meer redenen om een erfenis te verwerpen. Zo kan er sprake zijn van een slechte of helemaal geen band tussen de overledene (erflater) en de erfgenaam. Voor sommigen een reden om de erfenis te weigeren.

Erfenis verwerpen of aanvaarden

Als je bent aangewezen als een erfgenaam dan moet je beslissen wat je gaat doen: De erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Welke optie voor jou het beste is, hangt erg van je situatie af.

Als de waarde van de gehele erfenis geen negatief bedrag is (schuld) kan je de erfenis zuiver aanvaarden. Bij zuivere aanvaarding krijg je namelijk alle spullen en schulden van de overleden persoon. Blijkt er toch sprake te zijn van een negatieve waarde van de erfenis dan moet je die met je eigen geld betalen.

Als je de erfenis beneficiair aanvaardt, moet je alle spullen van de overleden persoon gebruiken om mogelijke schulden te betalen. Wat er overblijft is voor jou (en mogelijke mede erfgenamen). Blijkt dat de waarde van de gehele erfenis toch een negatief bedrag (schuld) oplevert, dan hoef je de overgebleven schulden niet van je eigen geld te betalen.

Als je de erfenis verwerpt, ben je officieel geen erfgenaam meer. Dat betekent dat je uiteindelijke schulden van de overleden persoon niet hoeft te betalen. Maar je mag officieel ook niets krijgen uit de erfenis. Dus ook geen foto’s of andere spullen.

Wat moet je doen om een erfenis te verwerpen?

Het verwerpen van een erfenis is heel simpel. Je moet alleen een formulier invullen en inleveren bij de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. Je kunt het formulier ook bij de griffie van de rechtbank invullen en vaak ook bij de notaris die betrokken is bij de erfenis.

Wat zijn de kosten om een erfenis te verwerpen?

De kosten voor het verwerpen van een erfenis zijn €130,- en gebeurt in de vorm van griffierecht. Na inleveren van het formulier en de betaling, ontvang je van de rechtbank een ‘akte nalatenschap’.

De kosten kunnen mogelijk ook nog bestaan uit gemaakte kosten voor een notaris, juridisch adviseur of erfrecht advocaat als je deze inschakelt.

Gevolgen van erfenis verwerpen

Het verwerpen van de erfenis heeft gevolgen. We hebben ze op een rijtje gezet:

  • Je verliest het recht op mogelijke bezittingen en schulden van de erflater.
  • Wanneer je toch een bezitting van de nalatenschap opeist, dan kan je niet meer verwerpen en is de erfenis automatisch zuiver aanvaard, inclusief eventuele schulden.
  • Jouw deel van de erfenis wordt verdeeld over de overige erfgenamen.

Termijn erfenis verwerpen

Je hebt ieder geval 3 maanden de tijd, na het overlijden van de erflater, om te bepalen of je de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. In deze tijd kan je in kaart brengen of de overledene schulden had, wat de nalatenschap en de waarde hiervan is om zo voor jezelf een goede beslissing te kunnen maken.

Na 3 maanden kunnen schuldeisers of erfgenamen om een termijn vragen waarbinnen je jouw keuze moet bepalen.

Wat gebeurt er als je een erfenis weigert?

Zoals reeds gezegd ben je na het weigeren van een erfenis niet meer verantwoordelijk en betrokken bij de afwikkeling van de erfenis. Je ontvangt niets, maar bent ook niet aansprakelijk voor mogelijke schulden.

De wet vereist dat iemand anders je plaats als erfgenaam inneemt. Veelal zullen je kinderen of andere erfgenamen je vervangen via plaatsvervulling. Een andere optie is dat de erflater in het testament al heeft aangegeven wie je plaats mag innemen wanneer je de erfenis weigert.

Erfenis verwerpen voor overlijden erflater?

Je kunt een erfenis pas verwerpen als de erflater overleden is. Er is eigenlijk ook geen reden om dat eerder te doen, omdat je na het overlijden altijd in de gelegenheid wordt gesteld om de juiste actie te ondernemen.

Erfenis verwerpen formulier

Je kan een erfenis verwerpen met het formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen). Dit stuur je naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene. Met het formulier stuur je mee:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jezelf
  • een kopie van de overlijdensakte (vraag dit aan bij de gemeente van de overledene)

Voor het verwerpen van een erfenis betaalt u kosten aan de rechtbank.

Gerelateerde blogs

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  
Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

Gregory