In de advocatuur bestaat de term toevoeging. Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer je een toevoeging krijgt, betaalt de overheid een deel van jouw advocaatkosten.

Wat is een advocaat met toevoeging?

De term toevoeging heeft betrekking op de beslissing van de overheid dat je recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand: Een advocaat gaat jouw zaak behandelen, anders gezegd wordt daarmee de advocaat aan je “toegevoegd”, waarbij de overheid een groot deel van de advocaatkosten betaalt.

Zo’n advocaat wordt ook wel een pro deo advocaat of advocaat van onvermogen genoemd. De term advocaat met toevoeging is in die zin een andere bewoording voor een pro deo advocaat.

Wanneer heb ik recht op een toevoeging?

Of je recht hebt op een toevoeging is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. Je inkomen en vermogen wordt door de overheid opgevraagd bij de Belastingdienst.

  • Je inkomen mag niet te hoog zijn
  • Je mag niet te veel vermogen hebben
  • Het financiële gewin uit de zaak mag niet te hoog zijn
  • Er moet een gegronde reden zijn om rechtsbijstand aan te vragen

Wanneer je aan de gestelde voorwaarden voldoet heb je recht op een toevoeging. De overheid betaalt vervolgens een groot deel van de advocaatkosten. Je moet altijd wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en ligt tussen 150 en 850 euro.

Onze pro deo advocaten gaan vooraf na of je recht hebt op een toevoeging.