In de advocatuur bestaat de term toevoeging. Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de overheid een deel van uw advocaatkosten.

Wat is een advocaat met toevoeging?

De term toevoeging heeft betrekking op de beslissing van de overheid dat u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Een advocaat gaat uw zaak behandelen, anders gezegd wordt daarmee de advocaat aan u “toegevoegd”, waarbij de overheid een groot deel van de advocaatkosten betaald.

Zo’n advocaat wordt ook wel een pro deo advocaat of advocaat van onvermogen genoemd. De term advocaat met toevoeging is in die zin een andere bewoording voor een pro deo advocaat.

Wanneer heb ik recht op een toevoeging?

Of u recht heeft op een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen en vermogen worden door de overheid opgevraagd bij de Belastingdienst.

 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn
 • U mag niet te veel vermogen hebben
 • Het financiële gewin uit de zaak mag niet te hoog zijn
 • Er moet een gegronde reden zijn om rechtsbijstand aan te vragen

Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet heeft u recht op een toevoeging.

Onze pro deo advocaten gaan vooraf na of u recht heeft op een toevoeging. Indien dit het geval is wordt er direct een toevoeging voor u aangevraagd. De overheid betaalt vervolgens een groot deel van uw advocaatkosten. U moet altijd wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en ligt tussen 150 en 850 euro.

Hoe moet ik een toevoeging aanvragen?

Het aanvragen van toevoeging / gesubsidieerde rechtsbijstand doet u niet zelf. De door u geselecteerde advocaat met toevoeging doet een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de mediator of advocaat in behandeling wordt genomen.

U moet de volgende zaken meenemen naar uw advocaat met toevoeging voor indienen van een aanvraag:

 • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
 • uw burgerservicenummer (vroeger sofinummer genoemd), ook van uw eventuele partner;
 • eventuele schriftelijke informatie of documenten over uw conflict, (indien beschikbaar), bijvoorbeeld een dagvaarding.

Advocaat met toevoeging zoeken

Een advocaat met toevoeging wordt vaak ook een pro deo advocaat genoemd. Omdat het aantal advocaten met toevoeging blijft afnemen, is het vinden van een goede pro deo advocaat steeds moeilijker. Maak daarom gebruik van de Nationale Adviesbalie. Op basis van uw zaak wordt de best passende pro deo advocaat geselecteerd uit het uitgebreide advocatennetwerk van de Nationale Adviesbalie.

De pro deo advocaat zal vervolgens zorgen dat uw zaak wordt aangemeld voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaald dan de advocaatkosten en u een kleine eigen bijdrage.

Meer weten? Bel gratis 055-53 95 651 of doe een online aanvraag.

Overstappen van advocaat met toevoeging

U kunt in uitzonderlijke gevallen overstappen van advocaat met toevoeging, maar het ‘overstappen’ is wel aan voorwaarden verbonden.

Het belangrijkste is dat u toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand nodig heeft. Een aanvraag om een andere advocaat met toevoeging zal door de raad inhoudelijk worden beoordeeld, om te bepalen of de omstandigheden een nieuwe advocaat rechtvaardigen.

Een vertrouwensbreuk tussen advocaat en de rechtzoekende kan een reden zijn voor overstappen. De advocaat die de zaak wil overnemen, zal een gemotiveerde aanvraag om overname moeten indienen, inclusief de toevoeging die aan de huidige advocaat is afgegeven.

Toevoeging advocaat terugbetalen

Wanneer u als resultaat van uw zaak financieel gewin geniet, bijvoorbeeld een schadevergoeding of een verbeterde alimentatie regeling, bestaat de kans dat de overheid de toevoeging intrekt. Dit betekent dat de overheid niet meer de advocaatkosten betaald en dat u deze dus zelf moet betalen. Waarom vraagt u zich af? Simpel, door het extra inkomen kunt u namelijk boven de gestelde grens voor gesubsidieerde rechtsbijstand komen waardoor u geen recht meer heeft op een toevoeging. Laat u hierover goed voorlichten door uw advocaat.

Toevoeging versus pro deo

De overheid spreekt over gesubsidieerde rechtsbijstand en een toevoeging. Hierbij wordt er gebruikt maakt van de sociale advocatuur die de zaken uitvoert voor de minder bedeelden. Vroeger werden deze advocaten ook wel pro deo advocaten genoemd. In de volksmond is dit nog steeds de meest gebruikte term.

Toevoeging bij echtscheiding

Meer dan 31.000 Nederlanders maken jaarlijks gebruik van een toevoeging bij echtscheiding. U kunt ook kiezen om via mediation uw echtscheiding te regelen. Ook hiervoor kunt u een toevoeging laten aanvragen.

Als u valt binnen de grenzen qua inkomen en vermogen kunt ook aanspraak maken op een toevoeging bij echtscheiding. Uw inkomen en vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • € 27.300 als u alleenstaande bent
 • € 38.600 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 38.600 voor een eenoudergezin met minderjarig kind
juridisch-advies-nationale-adviesbalie

Gratis adviesgesprek

In samenwerking met de Nationale AdviesBalie bieden wij u de mogelijkheid om gratis juridisch advies in te winnen. Het eerste advies is altijd gratis, inclusief een kosten indicatie voor uw zaak of geschil.

 • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

 • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Bel nu met 055 – 5395651