Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die vaak nodig is om bij instanties aan te tonen dat je rechthebbend erfgenaam bent. In de akte staan namelijk alle zaken die voor bijvoorbeeld een bank belangrijk zijn om te weten bij het afhandelen van een bankrekening van een overledene. De belangrijkste zijn:

  • Wie er is overleden en of de erflater (overleden persoon) een testament heeft achtergelaten.
  • Wie de erfgenamen zijn en voor welk deel.
  • Wie de executeur testamentair is (bevoegd om de afwikkeling van de erfenis te doen).

DIRECT VERGELIJK KOSTEN VERKLARING VAN ERFRECHT

Met een verklaring van erfrecht kan je dus bij instanties het recht op (een deel van) de erfenis aantonen. Bijvoorbeeld dat je aanspraak mag maken op een uitkering van een levensverzekering. Een verklaring van erfrecht wordt bij de volgende zaken vaak verlangt:

  • Om toegang krijgen tot bankrekeningen.
  • Belasting gerelateerde zaken zoals belastingteruggave.
  • Uitkering van een levensverzekering.
  • Bij de verkoop van een woning van de overledene.
  • Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Met betrekking tot toegang tot een bankrekening is in specifieke gevallen geen verklaring van erfrecht nodig. Gebruik onderstaande check om het voor jouw situatie te bepalen.

Check of je een verklaring van erfrecht nodig hebt voor bankzaken