Ben jij spullen kwijtgeraakt en denk je aan verduistering? Neem dan snel één van onze advocaten in de arm en ga samen aangifte doen op het politiebureau. Is er tegen jou aangifte van verduistering gedaan, leg dan vandaag nog het contact met een ervaren strafrechtadvocaat uit ons netwerk.

Wat is verduistering

Iemand die zich schuldig maakt aan het strafbare feit verduistering, eigent zich iets toe dat eigenlijk van een ander is. De dader beschikte al over het goed toen hij of zij dit verduisterde. Dat beschikken over het goed was op een legale manier tot stand gekomen, dus niet door een misdrijf. Verduistering komt vaak voor met spullen die iemand heeft geleend of gehuurd. In plaats van ze op tijd weer terug te geven, laat de dader ze ‘verdwijnen’. Ook goederen die een dader onder zich kreeg om tijdelijk op te passen, kunnen door hem of haar verduisterd worden.

Vormen van verduistering

Verduistering kan allerlei vormen aannemen. Het kan daarbij gaan om iets van geringe waarde, maar de waarde van het verduisterde goed kan ook heel groot zijn. Een voorbeeld van een klein object dat wordt verduisterd is de balpen die je even leent om je handtekening te plaatsen. Stop je hem gedachteloos in je zak, dan is er nog geen sprake van verduistering. Je deed het niet opzettelijk. Maar dit zal veranderen als je later op de dag ineens die balpen in je zak aantreft. Je moet hem dan eigenlijk terug gaan brengen. Doe je dit niet, dan eigen jij je opzettelijk een balpen toe die aan een ander toebehoort.

Nu zal niet gauw vervolging plaatsvinden vanwege de verduistering van een balpen. Voordat vervolging plaats zal hebben, moet in ieder geval aangifte bij de politie worden gedaan. Dat zal niet gauw gebeuren als het een balpen betreft. Behalve misschien als het gaat om een zeldzaam en waardevol exemplaar.

Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te verzinnen. Als iemand zijn benzinetank vult en wegrijdt zonder te betalen, kan er sprake zijn van verduistering. Dit hangt een beetje van de omstandigheden af, want soms wordt het meenemen van de benzine als diefstal gekwalificeerd. Ook een bibliotheekboek dat niet meer wordt teruggebracht, is door de lener van dit boek verduisterd. Had je een caravan gehuurd voor je vakantie, maar breng je hem niet terug? Ook dan maak jij je schuldig aan verduistering. En de penningmeester van de vereniging die een greep doet in de geldkas, verduistert daarmee geld dat aan de vereniging toebehoort.

De werkplek is ook een plaats waar vaak spullen worden verduisterd. Bijvoorbeeld een pak printerpapier dat de werknemer stiekem mee naar huis neemt. Maar ook het verzilveren van een vervalste factuur bij het bedrijf waar je werkt, valt onder het begrip verduistering. En wordt er een laptop van het bedrijf mee naar huis genomen en niet meer teruggebracht, dan is ook dat een vorm van verduistering.

Verschil tussen verduistering en diefstal

Wanneer je de voorgaande voorbeelden leest, kan het makkelijk zo zijn dat je zulk gedrag meestal onder het begrip diefstal schaart. Vooral in het gewone spraakgebruik komt dit vaak voor. Diefstal en verduistering lijken ook een beetje op elkaar. Toch is er een belangrijk verschil. Bij diefstal is de manier waarop het goed in bezit komt van de dief in strijd met het recht. Iemand breekt bijvoorbeeld in bij een bedrijf en haalt er een aantal computers weg. Deze wederrechtelijke handeling zal onder het begrip diefstal worden geplaatst. Je ziet hierbij een belangrijk verschil met verduistering. Bij verduistering was het goed immers eerst op een legale manier in bezit gekomen van de verduisteraar. Hij of zij heeft echter besloten om dat goed niet meer aan de rechtmatige eigenaar terug te geven. Op het moment dat dit gebeurt, is er sprake van verduistering.

Wanneer is verduistering een misdrijf?

Het delict verduistering is altijd een misdrijf. Ook de poging om iets te verduisteren wordt als een misdrijf gekwalificeerd. Er bestaan trouwens diverse gradaties van dit strafbare feit. Wordt er namelijk verduisterd uit hoofde van het beroep, dan is dit een zwaarder strafbaar feit, dat ook tot een hogere straf zal leiden. Ditzelfde is het geval als er wordt verduisterd met de bedoeling om een terroristisch misdrijf voor te bereiden. Gaat iemand zover dat hij of zij uit hoofde van het beroep zaken verduistert, met de bedoeling om een terroristisch misdrijf voor te bereiden, dan kan de dader de hoogste straf voor gekwalificeerde verduistering tegemoet zien. Ten slotte wordt ook een curator die zich aan verduistering schuldig maakt extra zwaar bestraft.

Welke straf rust er op verduistering?

Die straffen zijn aanzienlijk. De ‘gewone’ verduistering kan worden bestraft met drie jaar gevangenisstraf of een boete uit de 5e categorie. Dit betekent een boete die kan lopen tot een bedrag van maximaal € 76.000,00.

Wanneer iemand spullen verduistert tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep, dan gaat de maximum gevangenisstraf omhoog naar vier jaar. Hangt het verduisteren samen met het voorbereiden van een terroristisch misdrijf door de verduisteraar, dan staat daar ook vier jaar gevangenisstraf op. Wordt met het oogmerk van een terroristisch misdrijf verduisterd uit hoofde van het beroep van de dader, dan stijgt de maximale straf naar vijf jaar en vier maanden. Ook de curator die zich aan verduistering schuldig maakt kan een flinke straf krijgen. In het zwaarste geval draait hij of zij vijf jaar de gevangenis in.

Wordt iemand die wil gaan verduisteren op tijd betrapt, dan kan een poging tot verduistering ten laste worden gelegd. Wordt deze poging inderdaad bewezen, dan staan daar straffen op die steeds 2/3e deel van de straffen betreffen die op het voltooide delict staan.

Aangifte doen van verduistering?

Ben jij spullen kwijtgeraakt en denk je aan verduistering? Dan is het altijd goed om daarvan aangifte te doen. Laat je bij jouw gang naar het politiebureau gelijk vergezellen van een strafrechtadvocaat. Die kan jou helpen met het formuleren van je aangifte. Zo is de uitgangspositie optimaal als de politie moet beoordelen of de zaak zal worden vervolgd.

Verdacht van verduistering?

Is er tegen jou aangifte van verduistering gedaan, dan is het zaak om zo snel mogelijk een advocaat in de arm te nemen. Op verduistering staan flinke straffen en bij een veroordeling zal de rechtmatige eigenaar er alles aan doen om de verduisterde zaken van je terug te vorderen.

Je kunt dus flink in de problemen komen als je schuldig bent. Maar ook als je het delict niet hebt gepleegd, wil je absoluut niet ten onrechte veroordeeld worden.

Neem daarom vandaag nog contact op met een ervaren strafrechtadvocaat uit ons netwerk. Hoe eerder je de zaak doorspreekt, hoe beter jouw belangen beschermd zijn.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.