Als jouw dienstverband in overleg wordt beëindigd, neem je de afspraken op in een vaststellingsovereenkomst. Deze vormt de uitkomst van een zakelijke onderhandeling tussen werkgever en werknemer.

Bedenktermijn en vaststellingsovereenkomst

Zo’n vaststellingsovereenkomst staat natuurlijk niet in één keer op papier. Vaak doorloop je tijdens de onderhandeling verschillende fasen. Die kennen steeds hun eigen bedenktijd. Er bestaat een belangrijk verschil tussen de bedenktijd tijdens de onderhandelingen en de bedenktermijn die na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst geldt. Alleen die laatste is wettelijk geregeld.

Bedenktermijnen bij concept-vaststellingsovereenkomst

Tijdens het tot stand komen zullen er door de werkgever en misschien ook door de werknemer conceptvoorstellen worden gedaan. Daar hoort dan een bedenktermijn bij waarbinnen de andere partij mag reageren. Zo’n bedenktermijn wordt niet wettelijk geregeld. Hij is steeds het resultaat van open onderhandelingen. Wel geldt de billijkheid als algemeen uitgangspunt. Zo zal een werkgever circa één à twee weken behoren te geven om op een eerste concept te reageren. Naarmate de onderhandelingen verder gaan, kan er met bedenktijden van één week of enkele dagen worden gewerkt.

Wat is de wettelijke bedenktermijn na ondertekenen vaststellingsovereenkomst?

Het ondertekenen van de definitieve vaststellingsovereenkomst is een belangrijk moment. De wet eist dat zo’n beëindigingsovereenkomst schriftelijk tot stand komt. Door ondertekening van dit schriftelijke stuk wordt het ontslag bezegeld. De uitvoering van de vaststellingsovereenkomst zal daarna in gang worden gezet.

Heel belangrijk is de bedenktijd die na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geldt. De wet geeft iedere (ex)werknemer het recht om zich binnen veertien dagen uit de overeenkomst terug te trekken. Dit wordt het ontbinden van de vaststellingsovereenkomst genoemd en moet ook schriftelijk gebeuren. Ontbinden doe je door binnen veertien dagen je (ex)werkgever een brief te sturen waarin je zegt dat je de vaststellingsovereenkomst ontbindt.

Jouw (ex)werkgever doet er verstandig aan om jou in de vaststellingsovereenkomst op deze mogelijkheid te wijzen. Doet hij dit niet, dan krijg je van de wetgever zelfs drie weken de tijd om de overeenkomst te herroepen.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

De wet bepaalt dat de herroepingstermijn van veertien dagen begint te lopen na de datum waarop de schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Er zijn hierover gerechtelijke procedures gevoerd, waarbij de strijd ging over de datum van totstandkoming. De werknemer beriep zich daarbij op het tijdstip waarop hij zijn handtekening had gezet, terwijl de werkgever verwees naar een eerdere datum waarop de werkgever per e-mail akkoord was gegaan met de voorgestelde vaststellingsovereenkomst.

Belangrijk hierbij is de zaak die in 2016 bij de Rechtbank Rotterdam speelde. In die zaak besloot de rechter dat aan het schriftelijkheidsvereiste dat de wet aan een vaststellingsovereenkomst stelt alleen is voldaan als de werknemer zijn handtekening eronder heeft gezet. Nu er in dit geval een week verschil zat tussen de e-mail met akkoordverklaring en de daadwerkelijke ondertekening, bleef de werknemer bij het herroepen van deze beëindigingsovereenkomst nog net binnen de wettelijke termijn van veertien dagen.

Toch blijft het opletten als je in zo’n situatie belandt. Elke situatie is weer anders. Daarom is het nooit verstandig om in een e-mail akkoord te gaan. Je kunt de werkgever hoogstens uitnodigen om de definitieve versie van de opgestelde vaststellingsovereenkomst naar je toe te sturen. Let er vervolgens op dat er geen ondertekeningsdatum in staat opgenomen die afwijkt van de dag waarop jij de vaststellingsovereenkomst ondertekent. Schrijf tot slot altijd de werkelijke datum waarop je ondertekent bij je handtekening.

Besluit je om de overeenkomst te herroepen, dan hoef je daar geen reden voor te geven. De enige eis die de wet stelt is dat je het binnen veertien dagen, schriftelijk, doet. Ben je door je werkgever niet over deze mogelijkheid geïnformeerd, dan heb je zelfs drie weken tot je beschikking. Zorg er altijd voor dat de brief binnen de geldende termijn bij de werkgever arriveert. Het bewijs dat jij de brief op tijd naar je werkgever hebt gestuurd krijg je in handen als je hem aangetekend verzendt.

Tot slot gelden er enkele uitzonderingen:

  • Heb je in de afgelopen zes maanden al eerder gebruik gemaakt van je ontbindingsrecht, dan kan dit niet opnieuw. Als je dus binnen die periode opnieuw je handtekening onder een beëindigingsovereenkomst zet, zit je daar definitief aan vast.
  • Een statutair bestuurder die op een procedureel juiste wijze is ontslagen, kan niet om het herstel van de arbeidsovereenkomst verzoeken. De herroepingsregeling van veertien dagen is op hem niet van toepassing.

Hulp nodig met vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd?

Als je verstandig bent heb je tijdens het onderhandelen over de beëindiging van je dienstverband al hulp van een arbeidsrechtadvocaat ingeroepen. Maar het kan ook zijn dat je de beëindigingsovereenkomst al hebt ondertekend en plotseling twijfels hebt. Wacht dan geen moment en vul het contactformulier op onze website in. Wij checken jouw vaststellingsovereenkomst en informeren je over de mogelijkheden die er nog zijn.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  
Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

Gregory