alles over een advocaat erfrecht

Heb jij recht gekregen op een erfenis, dan kan dit heel prettig zijn. Totdat blijkt dat er onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de verdeling ervan. Overkomt dit jou ook, dan ben je waarschijnlijk op zoek naar hulp. De beste stap die je in dat geval kunt zetten is die richting de erfrecht advocaat.

Beste lezer, de informatie op deze pagina is met veel zorg samengesteld. Heb je toch nog vragen, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen. We beantwoorden graag je vraag.

Wat is Erfrecht?

De regels rond het erfrecht zijn vrij uitgebreid. Logisch, want rond het erven van geld, goederen en rechten kunnen grote belangen spelen. Je vindt de wettelijke regels terug in het burgerlijk wetboek. In de wet wordt veelal gesproken van erfopvolging. Zo lees je hier over de eisen waaraan een testament moet voldoen. Hoe je een testament kunt opstellen en met welke waarborgen dat omgeven is.

Bij het erven kunnen kinderen en een partner in het spel zijn. Soms zijn er ook anderen die op iets meer afstand van de overledene stonden. Het opstellen van een testament is niet verplicht. Iemand kan dus ook overlijden zonder dat er een testament klaarligt. Soms komt het voor dat er tussen kinderen van de erflater onenigheid is. Dit speelt zich dan bijvoorbeeld af rond het kindsdeel of de legitieme portie waarop elk kind recht heeft. Maar ook eerdere huwelijken en kinderen die daaruit voortkwamen, maken het verdelen van een nalatenschap soms ingewikkeld.

En wat doe je als er jaren na het overlijden plotseling nog eigendommen opduiken die aan de overledene hebben toebehoord? Soms blijkt ook de uitleg van een testament niet erg eenvoudig. Je moet daarbij bedenken dat het soms al tientallen jaren geleden werd opgesteld. Het opstellen van een testament is een zogenaamde eenzijdige rechtshandeling. De overledene (=erflater) kon dit in zijn of haar eentje doen. Daarbij kan het gebeuren dat niet op de actuele situatie is ingespeeld. Je krijgt dan te maken met de uitleg van een testament. Soms is dit zo lastig dat je daarmee bij de rechter belandt. Is het testament duidelijk of door de rechter uitgelegd, dan moet er een verdeling plaatsvinden. De precieze rechten waar je mee te maken hebt staan nauwkeurig omschreven in de wet.

Wat is een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat is specialist op het gebied van het erfrecht en wordt ook wel advocaat erfenis genoemd. Hij of zij is in staat om op te treden in alle conflicten die rond de vererving en nalatenschap ontstaan. Hij of zij is volledig op de hoogte van alle regels en procedures die moeten worden gevolgd. Ook is de advocaat specialist erfrecht goed in staat om jou te vertegenwoordigen als het tot een gerechtelijke procedure komt. Dit kan zich voordoen als er onenigheid ontstaat over de verdeling. Ook voor juridisch advies rondom erfrecht kan je terecht.

Ook kan er soms een deel van erfenis worden opgeëist door iemand waarvan niemand dit had verwacht. De erfrecht advocaat is daarbij in staat om zo goed mogelijk jouw rechten veilig te stellen. Ook bij minder hoog oplopende onenigheid kan een erfrechtadvocaat een functie vervullen. Door zorgvuldige uitleg van de wettelijke regels kan de verdenking van oneerlijkheid bij een verdeling worden voorkomen of weggenomen.

Wat doet een erfrecht advocaat?

Een advocaat erfrecht is specialist in alle facetten die rond een erfenis kunnen spelen. Dit valt in vele onderwerpen uiteen, maar de bekendste is de advocaat die hulp biedt bij het verdelen van de erfenis. Het hangt er maar net van af welke problemen er spelen en welke belanghebbenden bij de afhandeling van de nalatenschap een probleem ervaren. Erfrecht bestaat uit talloze onderwerpen. Eén ding staat vast: het erfrecht houdt altijd verband met de erfrechtelijke overgang van bezittingen naar de juridische rechtsopvolgers van de overledene. De in erfrecht gespecialiseerde advocaat kan je bijvoorbeeld helpen bij:

 • Juridisch advies rondom verdelen testament en erfrecht gerelateerde zaken;
 • Verwerving van een legaat;
 • Berekenen van je kindsdeel;
 • Opeisen van je legitieme portie;
 • Aspecten die rond ongehuwd samenwonen spelen;
 • Gevolgen die uit een scheiding voortvloeien;
 • Het vereffenen van de nalatenschap;
 • Beslissing om een erfenis te verwerpen;
 • Uitzoeken wie precies de erfgenamen zijn;
 • Het op juiste manier uitleggen van een testament;
 • De regels juist toepassen als er geen testament is;
 • Het bij de rechtbank laten ontslaan van de executeur;
 • De juridische positie van gedane schenkingen beoordelen;
 • Oplossen van vraagstukken rond vruchtgebruik;
 • Bieden van second opinion als jouw erfrechtzaak elders loopt.

Hoeveel kost een erfrecht advocaat?

Een erfrechtadvocaat kost per uur circa 175 tot 300 euro. Uiteindelijk wordt het benodigde aantal uren bepaald door de ingewikkeldheid van jouw probleem. Is het een eenvoudige vraag rondom jouw erfrechtelijke positie of verwacht je een langdurige rechtszaak? Ook de hoeveelheid kennis en ervaring waarover de erfrechtadvocaat beschikt zijn bepalend voor de hoogte van zijn of haar tarief.

Soms kun je bij een erfrecht zaak een vaste prijs afspreken met je advocaat. Informeer hier gerust naar.

Belangrijk! Misschien heb je recht op een pro deo advocaat. Dit heet ook wel: toegevoegde rechtsbijstand. De kosten van jouw erfrecht advocaat worden dan door de overheid betaald. Je moet wel een eigen bijdrage betalen.

Worden kosten erfrecht advocaat vergoed?

Soms kan het voorkomen dat de kosten van een erfrecht advocaat worden vergoed. Bijvoorbeeld:

 • Misschien geeft jouw rechtsbijstandverzekering dekking op dit terrein. Het is altijd verstandig om hier eerst naar te informeren. Blijkt jouw polis zulke advocaatkosten te dekken, dan kan de rechtsbijstandsverzekeraar jouw zaak in behandeling nemen. Jij betaalt hiervoor dan niets extra.
 • Verdien je weinig en heb je ook niet veel vermogen? Dan kan er soms een pro deo advocaat aan jou worden toegewezen. De kosten van deze gesubsidieerde rechtsbijstand worden door de overheid betaald. Je moet alleen wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is gekoppeld aan de hoogte van je inkomen.
 • Toch zullen de kosten in de meeste gevallen voor je eigen rekening komen. Als jouw erfrechtelijk probleem uitmondt in een rechtszaak, kan de rechter soms beslissen dat de tegenpartij jouw proceskosten moet betalen. Als dit lukt ben je voordelig uit. Je hoeft dan uiteindelijk zelf geen advocaatkosten te betalen.

Wat kan een erfrecht advocaat voor mij doen?

Wanneer je een erfrecht advocaat zoekt is er meestal iets aan de hand met een erfenis. De erfrecht advocaat kan jou bijvoorbeeld helpen bij:

 • Onduidelijkheden rond een legaat;
 • Het verkrijgen van je kindsdeel;
 • Je legitieme portie opeisen;
 • Verdelen van een erfenis bij ongehuwd samenwonen;
 • Advies en hulp bij oneerlijke verdeling erfenis;
 • Scheidingproblematiek en nalatenschap;
 • Afhandelen van de schuldvereffening bij een nalatenschap;
 • Het verwerpen van een erfenis;
 • Onderzoek naar gerechtigdheid bij onduidelijkheid wie erfgenaam is;
 • De uitleg van een testament en juridisch advies;
 • Afhandelen van een nalatenschap bij gebreke van een testament;
 • In gang zetten van ontslag van de executeur via de rechtbank;
 • Eerder door erflater gedane schenkingen juridisch beoordelen;
 • Vruchtgebruik in het juiste perspectief plaatsen;
 • Het geven van een second opinion bij twijfel over de juiste afhandeling elders.

Wanneer moet ik een erfrecht advocaat inschakelen?

Er is een erfenis en jij hebt het gevoel dat er dingen niet kloppen. Zo kan het zijn dat er bezittingen worden verzwegen. Ook kunnen er kort voor het overlijden schenkingen zijn gedaan. Daardoor lijkt er voor jou ineens weinig over te blijven. Het vruchtgebruik van de echtelijke woning lijkt niet goed geregeld. Er hebben zich meer erfgenamen gemeld dan jij had verwacht. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele situaties die een bezoek aan de erfrecht advocaat nodig maken. Al deze situaties hebben een direct verband met het erfrecht. Bij problemen rond een erfenis is de gespecialiseerde erfrecht advocaat jouw beste partner voor juridische advies of je vertegenwoordigen in een rechtszaak.

De uitleg en afhandeling van een erfenis is het werk waar een erfrechtadvocaat zich dagelijks mee bezig houdt. Deze kwesties kunnen soms leiden tot een rechtszaak. Maar een erfrecht advocaat is ook de aangewezen persoon om je buiten de rechtszaal te assisteren. Heb je het gevoel dat er bij het verdelen van de erfenis iets mis gaat, dan loont het vaak de moeite om een erfrecht advocaat in te schakelen.

Wanneer heb ik een erfrecht advocaat nodig?

Een erfrecht advocaat helpt je bij alle onduidelijkheden die rond een erfenis kunnen ontstaan. Zo kun je denken aan de volgende situaties:

 • Het legaat waar je recht op hebt wordt achtergehouden;
 • Jouw kindsdeel is groter dan de andere erfgenamen beweren;
 • Jouw legitieme portie wordt niet vrijwillig aan je gegeven;
 • Door samenleven zonder huwelijk lijk je naast een erfenis te grijpen;
 • Een scheiding blijkt een streep te zetten door jouw erfrecht;
 • De schulden uit de nalatenschap zorgen voor problemen;
 • Je twijfelt erover om een nalatenschap te verwerpen;
 • Je wilt uitzoeken wie nu eigenlijk de erfgenamen zijn;
 • Een testament lijkt te leiden tot een onbegrijpelijke verdeling;
 • Er blijkt een flinke erfenis te zijn maar geen testament;
 • De executeur testamentair blijkt onbetrouwbaar, dus wil je ervan af;
 • Gedane schenkingen blijken van grote invloed op de overgebleven erfenis;
 • Je weet niet wat er precies onder het vruchtgebruik valt;
 • Je vertrouwt de afhandeling van jouw erfrechtzaak elders niet (second opinion).

Onduidelijkheid en onzekerheid rond een erfenis kunnen leiden tot flinke botsingen tussen (mogelijke) erfgenamen. Zijn de belangen groot, dan worden er vaak rechtszaken gestart. Denk bijvoorbeeld aan een onterfd kind dat zijn of haar legitieme portie opeist. De erfrecht advocaat is er dan voor het betreffende kind, maar ook om in een dergelijk geval de overige erfgenamen bij te staan. Soms is een rechtszaak niet nodig. Een goede erfrecht advocaat kan via onderhandeling en overleg al veel bereiken en zorgen voor een erfenis verdeling zonder ruzie. Dit bespaart alle partijen veel geld en een langdurige periode van irritatie.

Hoe vind ik een goede erfrecht advocaat?

De eerste stap is het beoordelen van je eigen situatie. Lijkt deze complex of denk je dat de zaak snel opgelost kan zijn? Deze aspecten bepalen vaak al welke erfrecht advocaat het meest geschikt is om jouw belangen te behartigen.

Wij werken samen met een landelijk netwerk van erfrechtadvocaten. Vul het formulier in of bel, dan kom je in aanmerking voor een gratis intakegesprek. Op basis van dit gesprek zoeken zij voor jou de meest geschikte erfrecht advocaat bij je in de buurt.

Wat is de beste erfrecht advocaat voor mij?

De problemen waar jij tegenaan loopt bepalen in sterke mate welke erfrechtadvocaat daar bij past. Is het de specialist op een bepaald onderwerp die jij nodig hebt of kan een generalist jouw belangen beter behartigen.
Daarbij geldt: verwacht je vooral adviezen of zoek je juist een sterke onderhandelaar? Verwacht je dat er ook een rechtszaak uit rolt? Of ben je slechts op zoek naar een specialist in erfrecht om het testament aan je uit te leggen?

Met een gedegen advies voorkom je onnodige kosten. Kies daarom als eerste stap voor het contact opnemen met een advocaat.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  
Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

Gregory

Gerelateerde blogs