alles over een advocaat erfrecht

Heb jij recht gekregen op een erfenis, dan kan dit heel prettig zijn. Totdat blijkt dat er onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de verdeling ervan. Overkomt dit jou ook, dan ben je waarschijnlijk op zoek naar hulp. De beste stap die je in dat geval kunt zetten is die richting de erfrecht advocaat.

Beste lezer, de informatie op deze pagina is met veel zorg samengesteld. Heb je toch nog vragen, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen. We beantwoorden graag je vraag.

Wat is Erfrecht?

De regels rond het erfrecht zijn vrij uitgebreid. Logisch, want rond het erven van geld, goederen en rechten kunnen grote belangen spelen. Je vindt de wettelijke regels terug in het burgerlijk wetboek. In de wet wordt veelal gesproken van erfopvolging. Zo lees je hier over de eisen waaraan een testament moet voldoen. Hoe je een testament kunt opstellen en met welke waarborgen dat omgeven is.

Bij het erven kunnen kinderen en een partner in het spel zijn. Soms zijn er ook anderen die op iets meer afstand van de overledene stonden. Het opstellen van een testament is niet verplicht. Iemand kan dus ook overlijden zonder dat er een testament klaarligt. Soms komt het voor dat er tussen kinderen van de erflater onenigheid is. Dit speelt zich dan bijvoorbeeld af rond het kindsdeel of de legitieme portie waarop elk kind recht heeft. Maar ook eerdere huwelijken en kinderen die daaruit voortkwamen, maken het verdelen van een nalatenschap soms ingewikkeld.

En wat doe je als er jaren na het overlijden plotseling nog eigendommen opduiken die aan de overledene hebben toebehoord? Soms blijkt ook de uitleg van een testament niet erg eenvoudig. Je moet daarbij bedenken dat het soms al tientallen jaren geleden werd opgesteld. Het opstellen van een testament is een zogenaamde eenzijdige rechtshandeling. De overledene (=erflater) kon dit in zijn of haar eentje doen. Daarbij kan het gebeuren dat niet op de actuele situatie is ingespeeld. Je krijgt dan te maken met de uitleg van een testament. Soms is dit zo lastig dat je daarmee bij de rechter belandt. Is het testament duidelijk of door de rechter uitgelegd, dan moet er een verdeling plaatsvinden. De precieze rechten waar je mee te maken hebt staan nauwkeurig omschreven in de wet.

Wat is een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat is specialist op het gebied van het erfrecht en wordt ook wel advocaat erfenis genoemd. Hij of zij is in staat om op te treden in alle conflicten die rond de vererving en nalatenschap ontstaan. Hij of zij is volledig op de hoogte van alle regels en procedures die moeten worden gevolgd. Ook is de advocaat specialist erfrecht goed in staat om jou te vertegenwoordigen als het tot een gerechtelijke procedure komt. Dit kan zich voordoen als er onenigheid ontstaat over de verdeling. Ook voor juridisch advies rondom erfrecht kan je terecht.

Ook kan er soms een deel van erfenis worden opgeëist door iemand waarvan niemand dit had verwacht. De erfrecht advocaat is daarbij in staat om zo goed mogelijk jouw rechten veilig te stellen. Ook bij minder hoog oplopende onenigheid kan een erfrechtadvocaat een functie vervullen. Door zorgvuldige uitleg van de wettelijke regels kan de verdenking van oneerlijkheid bij een verdeling worden voorkomen of weggenomen.

Wat doet een erfrecht advocaat?

Een advocaat erfrecht is specialist in alle facetten die rond een erfenis kunnen spelen. Dit valt in vele onderwerpen uiteen, maar de bekendste is de advocaat die hulp biedt bij het verdelen van de erfenis. Het hangt er maar net van af welke problemen er spelen en welke belanghebbenden bij de afhandeling van de nalatenschap een probleem ervaren. Erfrecht bestaat uit talloze onderwerpen. Eén ding staat vast: het erfrecht houdt altijd verband met de erfrechtelijke overgang van bezittingen naar de juridische rechtsopvolgers van de overledene. De in erfrecht gespecialiseerde advocaat kan je bijvoorbeeld helpen bij:

 • Juridisch advies rondom verdelen testament en erfrecht gerelateerde zaken;
 • Verwerving van een legaat;
 • Berekenen van je kindsdeel;
 • Opeisen van je legitieme portie;
 • Aspecten die rond ongehuwd samenwonen spelen;
 • Gevolgen die uit een scheiding voortvloeien;
 • Het vereffenen van de nalatenschap;
 • Beslissing om een erfenis te verwerpen;
 • Uitzoeken wie precies de erfgenamen zijn;
 • Het op juiste manier uitleggen van een testament;
 • De regels juist toepassen als er geen testament is;
 • Het bij de rechtbank laten ontslaan van de executeur;
 • De juridische positie van gedane schenkingen beoordelen;
 • Oplossen van vraagstukken rond vruchtgebruik;
 • Bieden van second opinion als jouw erfrechtzaak elders loopt.

Hoeveel kost een erfrecht advocaat?

Een erfrechtadvocaat kost per uur circa 175 tot 300 euro. Uiteindelijk wordt het benodigde aantal uren bepaald door de ingewikkeldheid van jouw probleem. Is het een eenvoudige vraag rondom jouw erfrechtelijke positie of verwacht je een langdurige rechtszaak? Ook de hoeveelheid kennis en ervaring waarover de erfrechtadvocaat beschikt zijn bepalend voor de hoogte van zijn of haar tarief.

Soms k