U wilt meer weten over gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan bent u aan het goede adres. Op deze pagina leest u de meeste gestelde vragen. Gerelateerde termen zijn pro deo advocaat en advocaat met toevoeging.

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Gesubsidieerde rechtsbijstand is rechtsbijstand aan burgers die de advocaatkosten niet zelf kunnen betalen. De overheid levert financiële bijstand in de vorm van een subsidie in advocaatkosten. Het toekennen en administreren van de gesubsidieerde rechtsbijstand gebeurt door de Raad van rechtsbijstand (RvR).

Wanneer recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen en vermogen. U mag namelijk niet teveel verdienen en een te hoog financieel vermogen bezitten. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • € 27.300 als u alleenstaande bent
 • € 38.600 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 38.600 voor een eenoudergezin met minderjarig kind

De Raad van de Rechtsbijstand vragen uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst.

Hoe gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen?

Het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand doet u niet zelf. De door u geselecteerde pro deo advocaat doet een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de mediator of advocaat in behandeling wordt genomen.

U moet de volgende zaken meenemen naar uw advocaat met toevoeging voor indienen van een aanvraag:

 • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
 • uw burgerservicenummer (vroeger sofinummer genoemd), ook van uw eventuele partner;
 • eventuele schriftelijke informatie of documenten over uw conflict, (indien beschikbaar), bijvoorbeeld een dagvaarding.

Eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer u gesubsidieerde rechtsbijstand wordt toegekend moet u nog wel een eigen bijdrage betalen aan uw pro deo advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen / vermogen maar ligt tussen 150 en 850 euro.

Voor een volledig overzicht kunt u kijken op https://www.rechtsbijstand.nl/

Eigen bijdrage advocaat terugkrijgen

In bepaalde gevallen heeft u recht op een korting op de eigen bijdrage of hoeft u helemaal geen eigen bijdrage te betalen:

 • Als u via het Juridisch Loket een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand doet ontvangt u een korting van 54 euro. Zie www.rechtsbijstand.nl voor alle details.
 • Wanneer u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hoeft u in zijn geheel geen eigen bijdrage betalen. Ook wanneer uw vrijheid is ontnomen (gevangenis) en u geen inkomen (loon of uitkering) hebt, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Zie www.rechtsbijstand.nl

Inkomensgrens gesubsidieerde rechtsbijstand

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • € 27.300 als u alleenstaande bent
 • € 38.600 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 38.600 voor een eenoudergezin met minderjarig kind

De Raad van de Rechtsbijstand vragen uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst.

Gesubsidieerde rechtsbijstand 2019

Elk jaar wordt de gestelde inkomensgrens en eigen bijdrage door de Raad van de Rechtsbijstand geïndexeerd. Bij het bepalen van uw inkomen wordt gekeken naar de inkomens over de afgelopen twee jaar. Bij 2019 wordt dus gekeken naar 2017 en 2018. De gegevens worden opgevraagd bij de belastingdienst.

Ook de vastgestelde vergoedingen voor pro deo advocatuur wordt geïndexeerd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand versus pro deo

De term gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gebruikt door de overheid. De advocaat die hierin betaald wordt de overheid wordt ook wel een pro deo advocaat genoemd.

Wanneer gesubsidieerde rechtsbijstand bij echtscheiding?

Meer dan 31.000 Nederlanders maken jaarlijks gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt ook kiezen om via mediation uw echtscheiding te regelen. Ook hiervoor kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand laten aanvragen.

Als u valt binnen de grenzen qua inkomen en vermogen kunt ook aanspraak maken op een gesubsidieerde rechtsbijstand bij echtscheiding. Uw inkomen en vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • € 27.300 als u alleenstaande bent
 • € 38.600 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 38.600 voor een eenoudergezin met minderjarig kind

Gesubsidieerde rechtsbijstand strafrecht

Wanneer u in aanraking komt met de politie waarbij u wordt aangehouden of in hechtenis wordt gesteld kunt u via uw advocaat gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen. Ook wanneer u een dagvaarding of strafbeschikking ontvangt is juridische bijstand door een pro deo strafrecht advocaat essentieel.

Gesubsidieerde rechtsbijstand arbeidsrecht

Bij ontslag of een arbeidsconflict is het ook mogelijk van gesubsidieerde rechtsbijstand gebruik te maken. De specialistische kennis van arbeidsrecht zorgt ervoor dat u juridisch goed wordt bijgestaan. Vooral bij ontslagzaken is er voordeel te halen door het inschakelen van een advocaat.

juridisch-advies-nationale-adviesbalie

Gratis adviesgesprek

In samenwerking met de Nationale AdviesBalie bieden wij u de mogelijkheid om gratis juridisch advies in te winnen. Het eerste advies is altijd gratis, inclusief een kosten indicatie voor uw zaak of geschil.

 • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

 • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Bel nu met 055 – 5395651