Wat kost een echtscheidingsadvocaat?

Home » Wat kost een echtscheidingsadvocaat?
Wat kost een echtscheidingsadvocaat?2019-10-09T15:40:39+00:00
Wat kost een echtscheidingsadvocaat bij een echtscheiding

De kosten van een echtscheidingsadvocaat bij echtscheiding hangt nauw samen met de relatie met uw ex-partner: Staat u lijn recht tegen over elkaar of kunt u samen de zaken regelen?

Wanneer u samen er wel uit komt zijn er online oplossingen waar u voor ongeveer € 750,- de scheiding kunt regelen. In alle andere gevallen kunt u het beste een advocaat inschakelen om u bij te staan.

Samen één advocaat?

Bij een echtscheiding legt u allerlei zaken vast rondom financiën, het huis en mogelijke kinderen. Dit wordt opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Overeenstemming met uw ex-partner is hierbij van wezenlijk belang. De kosten van een advocaat bij echtscheiding zijn hier aan verbonden:

 • U kunt kiezen voor een gezamenlijke advocaat om de afspraken op te stellen
 • U en uw ex-partner kiezen ieder voor een eigen advocaat

Het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding (inclusief een echtscheidingsconvenant) moet uiteindelijk altijd door een echtscheidingsadvocaat geregeld worden.

Advocaatkosten bij echtscheiding

Belangrijkste onderdelen bij een echtscheiding waar advocaatkosten mogelijk zijn:

 1. Komen tot overeenstemming met uw partner over de scheiding en de hierbij horende afspraken (deze worden vastgelegd in echtscheidingsconvenant)
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant (is niet verplicht maar voorkomt problemen in de toekomst omdat afspraken duidelijk zijn vastgelegd)
 3. Heeft u kinderen? Dan dient u een ouderschapsplan op te stellen en een alimentatie berekening
 4. Indienen verzoekschrift bij rechter (mogelijk inclusief convenant en ouderschapsplan)

De meest onzekere kostenpost is het komen tot overeenstemming met uw ex-partner over alle zaken die vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. U komt snel tot afspraken of het mondt uit in een vechtscheiding waar u en uw ex-partner (en advocaten) recht tegen over elkaar staan.

Kies ieder geval voor een advocaat of mediator als u en uw ex-partner er niet samen uitkomen of als er sprake is van een complexe situatie zoals een eigen bedrijf, groot financieel vermogen of getrouwd op huwelijkse voorwaarden.

Mogelijke zaken waar u overeenstemming over moet krijgen:

 • Wat gebeurt er met de woning? Wie blijft er wonen of wordt de woning verkocht? Wie draagt de woonlasten?
 • Wat gebeurt er met de inboedel en auto’s? Hoe worden alle spullen verdeeld? Welke zaken zijn er?
 • Wat is de verdeling van spaargeld en bankrekeningen? Hoe wordt het spaargeld verdeeld? Wie houdt welke rekening en welke wordt opgeheven?
 • Wat gebeurt er met de schulden? Zijn ze gezamenlijk of toe te wijzen aan persoon?
 • Mogelijke erfenis of schenking? Heeft één van de partners tijdens het huwelijk een privé-vermogen ontvangen?
 • Wat gebeurt er met de zaak? Zijn er ondernemingen (BV/eenmanszaak/maatschap) die verdeeld moeten worden?
 • Wie betaalt alimentatie en hoeveel? Wie betaalt hoeveel en in welke gevallen mag dat bedrag worden gewijzigd?      
 • Wat wordt de verdeling van het ouderdomspensioen? Gaat men deze verevenen of verrekenen?

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht maar voorkomt wel problemen in de toekomst. Als afspraken niet duidelijk op papier staan wordt het moeilijk om uw ex-partner te verplichten om aan de afspraken te houden. Het wordt zeer aangeraden om een echtscheidingsconvenant op te stellen.

Het echtscheidingsconvenant wordt samen met het verzoekschrift (zie onder) bij de rechter ingediend. Zodra de rechtbank het convenant heeft goedgekeurd krijgt het convenant een executoriale titel. Dit betekent dat de gemaakte afspraken af te dwingen zijn (bijvoorbeeld via een deurwaarder), en dat u en uw ex-partner zich dus aan de afspraken moeten houden.

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan door een advocaat of een mediator plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat ook om het zelf online op te stellen met een gratis voorbeeld. Maar dit wordt door velen afgeraden omdat het om belangrijke (financiële) afspraken gaat, waarbij gedegen advies vaak als nuttig en geruststellend ervaren wordt.

Een echtscheidingsadvocaat kan u en uw ex-partner hier goed in adviseren.

U dient samen een ouderschapsplan op te stellen en een alimentatie berekening.

Voor meer informatie kunt u bellen met 055-53 95 651.

Uw advocaat is de enige die een verzoekschrift tot echtscheiding (inclusief een echtscheidingsconvenant) kan indienen bij de rechter. Hiermee doet de advocaat een aanvraag aan de rechtbank om te scheiden. De rechtbank verklaart u officieel gescheiden als het huwelijk tussen u en uw partner ‘duurzaam ontwricht’ is.

Dit verzoek kan gezamenlijk, maar ook eenzijdig door u of uw ex-partner ingediend worden. Dit laatste is het geval wanneer het niet mogelijk om samen tot afspraken te komen of is een van de partners het niet eens met de echtscheiding.

Zoek een passende echtscheidingsadvocaat >

Uw ex-partner houdt zich niet aan de afspraken?

Het komt regelmatig voor dat bij een echtscheiding de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Wat moet u doen? Het beste is om een advocaat in te schakelen om u bij te staan met goed advies. Meer weten? Bel 055-53 95 651 of stel je vraag per mail.

Geregistreerd partnerschap?

Alleen bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap, waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn, is geen advocaat verplicht. Bij alle andere vormen van scheiding is een advocaat wel verplicht.

Advocaatkosten bij echtscheiding aftrekbaar?

Advocaatkosten bij echtscheiding zijn soms aftrekbaar. Voor de ontvanger van alimentatie zijn de kosten van een echtscheidingsadvocaat aftrekbaar, indien deze advocaatkosten zijn gemaakt om de partneralimentatie te krijgen. Vraag uw echtscheidingsadvocaat of adviseur dus om een juiste specificatie van de factuur. Advocaatkosten bij scheiding die worden gemaakt voor de vermogensverdeling / boedelverdeling zijn niet aftrekbaar.

Zoek een echtscheidingsadvocaat
juridisch-advies-nationale-adviesbalie

Opzoek naar juridisch advies?

In samenwerking met de Nationale AdviesBalie bieden wij u de mogelijkheid om gratis juridisch advies in te winnen. Het eerste advies is altijd gratis, inclusief een kosten indicatie voor uw zaak of geschil.

 • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

 • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Bel nu met 055 – 5395651

Laatste blogs

Direct jurist spreken? Bel 055-53 95 651