Juridische vraag? Bel 055-53 95 651 of stel je vraag per mail

Wat kost een pro deo advocaat?

Wat kost een pro deo advocaat? 2018-01-01T16:56:11+00:00

Het inschakelen van een advocaat brengt kosten met zich mee. Voor veel mensen is het niet mogelijk alle advocaatkosten zelf te betalen. De overheid voorziet daarom in gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vroeger werd wel gesproken over een pro deo advocaat. Tegenwoordig spreken we over een toegevoegde advocaat of, nog korter, toevoeging.

Hoe werkt de toevoeging (bijdrage in advocaatkosten) in de praktijk?

Wanneer u recht heeft op een toevoeging wordt een deel van de kosten betaald door de overheid. U betaalt zelf een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Een toevoeging wordt aangevraagd door uw pro deo advocaat, dit hoeft u dus niet zelf te doen. De behandelend pro deo advocaat vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Vraag wel van te voren of uw advocaat werkt met toevoegingen.

Wanneer recht op een toevoeging (bijdrage in advocaatkosten)?

  • Uw inkomen mag niet te hoog zijn
  • U mag niet te veel vermogen hebben
  • Het financiële gewin uit de zaak mag niet te hoog zijn
  • Er moet een gegronde reden zijn om rechtsbijstand aan te vragen

Met welk inkomen heb ik recht op toevoeging?

U heeft recht op een bijdrage in de advocaatkosten wanneer:

  • Voor alleenstaanden uw inkomen lager is dan € 25.600
  • Gehuwden en samenwonenden als uw inkomen lager is dan € 36.100
  • Eenoudergezin met minderjarig kind als het inkomen lager is dan € 36.100

Let op: Naast uw inkomen, wordt ook uw overige vermogen meegenomen in de beslissing of u wel of geen recht heeft op een toevoeging.

Heeft u recht op een toevoeging?

Welke kosten bij pro deo advocaat worden vergoedt?

De overheid betaalt uw pro deo advocaat kosten. U betaalt, afhankelijk van type zaak en uw inkomen/vermogen, een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal (norm 2014) €849 euro.

Welke kosten bij pro deo advocaat worden niet vergoedt bij een toevoeging?

Wanneer uw advocaat een (onafhankelijke) deskundige in moet roepen om uw zaak verder te helpen zijn die kosten meestal voor uw rekening.

U betaalt ook zelf de eventuele proceskosten wanneer het tot een rechtszaak komt maar deze kosten zijn tegen een extra laag tarief.

Meer weten? Uw advocaat kan voor uitrekenen of u recht heeft op een toevoeging.

Opzoek naar juridisch advies?

In samenwerking met de Nationale AdviesBalie bieden wij u de mogelijkheid om gratis juridisch advies in te winnen. Het eerste advies is altijd gratis, inclusief een kosten indicatie voor uw zaak of geschil.

  • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

  • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Bel nu met 055 – 5395651

of mail uw juridische vraag