Een pro deo advocaat wordt betaald door de overheid. U betaalt alleen een kleine bijdrage. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over pro deo advocaat.

Pro deo advocaat nodig? Onze juridische partner de Nationale AdviesBalie helpt u direct verder.

Wat is een pro deo advocaat?

Een pro deo advocaat is een advocaat die u bijstaat maar door de overheid wordt betaald. Een pro deo advocaat wordt vaak ook wel een advocaat van onvermogen genoemd. Er is geen opleiding tot pro deo advocaat. Elke advocaat kan kiezen om ook zaken te doen op pro deo basis. Men noemt dit ook sociale advocatuur.

Is een pro deo advocaat slechter dan gewone advocaat?

Vaak wordt gedacht dat een pro deo advocaat niet alleen een slechtere advocaat is maar ook minder goed zijn best doet ten opzichte van een betaalde advocaat. Dit is 100% een fabel. Pro deo advocaten hebben dezelfde opleiding genoten als een betaalde advocaat. Veel advocaten doen namelijk niet alleen pro deo werk, maar mixen het met betaalde zaken. En een pro deo advocaat zal in veel gevallen meer ervaring hebben met uw type zaak dan een betaalde advocaat. Ongeveer 7.500 advocaten in Nederland zijn werkzaam in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Wanneer heb ik recht op een pro deo advocaat?

Of u recht heeft op een pro deo advocaat is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen en vermogen worden door de overheid opgevraagd bij de Belastingdienst.

 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn
 • U mag niet te veel vermogen hebben
 • Het financiële gewin uit de zaak mag niet te hoog zijn
 • Er moet een gegronde reden zijn om rechtsbijstand aan te vragen

Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet heeft u recht op een pro deo advocaat. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd.

Onze pro deo advocaten gaan vooraf na of u recht heeft op een toevoeging. Indien dit het geval geval wordt dit direct voor u aangevraagd. De overheid betaalt vervolgens een groot deel van uw advocaatkosten. U moet altijd wel een eigen bijdrage betalen, die afhankelijk is van uw inkomen.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een pro deo advocaat?

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • € 27.300 als u alleenstaande bent
 • € 38.600 voor gehuwden en samenwonenden
 • € 38.600 voor een eenoudergezin met minderjarig kind

Naast uw inkomen, wordt ook uw overige vermogen meegenomen in de beslissing of u wel of geen recht heeft op een pro deo advocaat. Uw inkomen en vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst.

Een pro deo advocaat kan u helpen om vooraf te bepalen of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat.

Is een pro deo advocaat gratis?

Een pro deo advocaat is in de basis niet helemaal gratis. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk van type zaak en uw inkomen/vermogen. Deze eigen bijdrage ligt tussen de €199 en €835 euro (norm 2019). Alleen wanneer u door de politie bent opgepakt en in hechtenis bent genomen (gevangenis), hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Naast de eigen bijdrage kunt u te maken krijgen met andere kosten.

Griffierechten
Gaat u uw juridisch probleem voorleggen aan de rechter, dan moet u griffierechten betalen. Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter.

Kosten getuigen of deskundigen
Het inzetten van getuigen of deskundigen voor uw zaak kost geld. Denk aan reiskosten vergoeding en bij deskundigen een uurtarief.

Proceskostenvergoeding
Als u een rechtszaak voert en verliest, kan de rechter beslissen dat u (een deel van) de proceskosten van de andere partij moet betalen.

Financieel gewin in de zaak? Pro deo advocaat betalen!

Het is de Raad voor Rechtsbijstand die de toevoeging toewijst of afwijst. De toekenning ervan gebeurt altijd voorwaardelijk. Dit houdt in dat wanneer je financiële situatie verandert gedurende de periode waarvoor de toevoeging geldt, dit gevolgen kan hebben. Wanneer u na het winnen van een zaak financieel gewin heeft kan dit dus betekenen dat u uiteindelijk wel de advocaatkosten moet betalen. Dit omdat u dan qua inkomen / vermogen niet meer valt binnen de gestelde grenzen.

Wat kost een pro deo advocaat?

De kosten voor u bestaan uit een eigen bijdrage die u betaalt aan de pro deo advocaat. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en type zaak.

Personen- en familierechtOverige zaken
MediationTussen €54 en €107Tussen €54 en €107
Juridisch advies (max 3 uur)Tussen €110 en €144Tussen €78 en €131
Zaak behandeling (3+ uur)Tussen €345 en €835Tussen €199 en €835

Voor een volledig overzicht kunt u kijken op https://www.rechtsbijstand.nl

Pro deo advocaat inschakelen voor alleen juridisch advies?

Ja dat kan. Dit heet Licht Advies Toevoeging (LAT). Met een LAT heeft u recht op maximaal 3 uur juridisch advies van een pro deo advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage van maximaal 133 euro.

Heeft uw advocaat een LAT aangevraagd maar blijkt dat er meer tijd nodig is om uw zaak te behandelen, dan kan het omgezet worden naar een reguliere toevoeging. De eigen bijdrage die u moet betalen bij een gewone toevoeging is hoger dan bij een LAT.

Wanneer heb ik een pro deo advocaat nodig?

Iedereen in Nederland die onder een bepaalde inkomen of vermogens grens zit, kan een pro deo advocaat inschakelen. Dit kan bij elk type zaak of juridisch geschil.

U heeft behoefte aan juridisch advies
U kunt dan gebruik maken van de Licht Advies Toevoeging (LAT). Voor een eigen bijdrage van maximaal 133 euro, krijgt u 3 uur juridisch advies van een pro deo advocaat.

Juridische zaken rondom personen- en familierecht
Denk hierbij aan scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap maar ook aan zaken mbt. wijziging van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap. Hiervoor geldt een aangepaste eigen bijdrage: 345 tot 862 afhankelijk van uw inkomen/vermogen.

Mediation trajecten
Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. De pro deo advocaat fungeert hierin als de mediator/begeleider.

Mediation heeft meestal geen zin als u:

 • een principiële en openbare uitspraak wilt over een juridisch punt
 • al eerder heeft geprobeerd om het conflict via mediation op te lossen en dat niet is gelukt

Bij een mediation traject is er eigen bijdrage van maximaal 107 euro.

Zie ook https://www.rechtspraak.nl

Alle overige zaken
Voor alle overige zaken kunt u een pro deo advocaat inschakelen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Ook hier betaald u een eigen bijdrage.

Hoe werkt een pro deo advocaat?

De juridische ondersteuning, advies en uitvoering van een pro deo advocaat is gelijk aan een betaalde advocaat. De extra werkzaamheden die een pro deo advocaat uitvoert is alles rondom de aanvraag en verwerking van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de mediator of advocaat in behandeling wordt genomen.

Voor een aanvraag moet u de volgende zaken meenemen naar uw pro deo advocaat:

 • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
 • uw burgerservicenummer (vroeger sofinummer genoemd), ook van uw eventuele partner;
 • schriftelijke informatie of documenten over uw conflict, (indien beschikbaar), bijvoorbeeld een dagvaarding.

Hoe kom ik aan een pro deo advocaat?

Omdat het aantal pro deo advocaten blijft afnemen, is het vinden van een goede pro deo advocaat steeds moeilijker. Maak daarom gebruik van de Nationale Adviesbalie. Op basis van uw zaak wordt de best passende pro deo advocaat geselecteerd uit het uitgebreide advocatennetwerk van de Nationale Adviesbalie.

De pro deo advocaat zal vervolgens zorgen dat uw zaak wordt aangemeld voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaald dan de advocaatkosten en u een kleine eigen bijdrage.

Meer weten? Bel gratis 055-53 95 651 of doe een online aanvraag.

Wat betekent pro deo?

Pro Deo (Latijn voor: ‘voor God’) is de aanduiding voor diensten die gratis worden verricht. De uitdrukking vindt haar oorsprong in de opvatting dat goede werken voor de armen die door hen niet betaald kunnen worden, uiteindelijk door God zullen worden beloond.

De term “Pro Deo” wordt vooral gebruikt voor vrijwilligerswerk en voor advocaten die cliënten kosteloos of tegen zeer geringe vergoeding bijstaan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pro_Deo

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

In artikel 18 van de Nederlandse Grondwet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op rechtsbijstand ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Om mensen met een laag inkomen of vermogen toegang te geven tot rechtsbijstand is er de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is een toevoeging?

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de overheid de kosten van de mediator of advocaat. Uw inkomen en vermogen bepaald of u recht heeft op een toevoeging. U betaalt bijna altijd een eigen bijdrage in de advocaatkosten.

Wie betaalt de pro deo advocaat?

Wanneer u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, betekent dit dat een deel van de advocaatkosten wordt vergoed door de overheid. Dit wordt afgehandeld door de Raad van de Rechtsbijstand. U moet daarnaast zelf een eigen bijdrage betalen aan de pro deo advocaat.

De Raad van de Rechtsbijstand betaald u pro deo advocaat een vaste vergoeding, afgestemd op de gemiddelde tijdsbesteding die juridische werkzaamheden vergen in bepaalde zaken. Dit komt omgerekend neer op een uurtarief van € 108,57 euro.

Ik zoek een pro deo echtscheidingsadvocaat

Meer dan 31.000 Nederlanders krijgen jaarlijks de advocaatkosten bij echtscheiding door de overheid vergoedt. Als u valt binnen de grenzen qua inkomen en vermogen kunt aanspraak maken op een pro deo echtscheidingsadvocaat.

U kunt ook kiezen om via mediation uw echtscheiding te regelen. Ook hiervoor kunt u een pro deo advocaat als mediator inschakelen.

Zoek nu een goede pro deo advocaat

Ik zoek een pro deo strafrecht advocaat

Wanneer u in aanraking komt met de politie waarbij u wordt aangehouden of in hechtenis wordt gesteld kunt u een pro deo advocaat inschakelen om u juridisch bij te staan. Ook wanneer u een dagvaarding of strafbeschikking ontvangt is juridische bijstand door een pro deo strafrecht advocaat essentieel.

Zoek nu een goede pro deo advocaat

Ik zoek een pro deo letselschade advocaat

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander kunt u de letselschade verhalen op de veroorzaker. Een pro deo letselschade advocaat helpt u daarbij.

Zoek nu een goede pro deo advocaat

Ik zoek een pro deo arbeidsrechtadvocaat

Bij ontslag of een arbeidsconflict is het goed een pro deo arbeidsrecht advocaat in te schakelen. De specialistische kennis van arbeidsrecht zorgt ervoor dat u juridisch goed wordt bijgestaan. Vooral bij ontslagzaken is er voordeel te halen door het inschakelen van een advocaat.

Zoek nu een goede pro deo advocaat
juridisch-advies-nationale-adviesbalie

Gratis adviesgesprek

In samenwerking met de Nationale AdviesBalie bieden wij u de mogelijkheid om gratis juridisch advies in te winnen. Het eerste advies is altijd gratis, inclusief een kosten indicatie voor uw zaak of geschil.

 • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

 • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Bel nu met 055 – 5395651