advocaat zoeken in belgie

In België ontvangt een advocaat een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons. Net zoals in Nederland bestaan er geen vaste tarieven in België. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken met een cliënt worden gemaakt.

Op de website van de Orde van Vlaamse Balies staat een aantal methoden waarop het ereloon berekend kan worden:

  • Uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.
  • Vast bedrag: Je komt met je advocaat een totaalbedrag overeen.
  • Volgens de waarde van de zaak.
  • Volgens de geleverde prestaties.

Ook in België kan je vooraf aan je advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon.

Kosten verhalen op tegenpartij

Sinds 1 januari 2008 kan je een deel van de advocaatkosten verhalen op de tegenpartij. Dit kan alleen als je de winnende partij bent in een proces. Dit noemt men ‘verhaalbaarheid van de erelonen’. Net zoals in Nederland bepaalt de rechter de hoogte van het bedrag.

Pro deo advocaat / tweedelijnsbijstand

Vergelijkbaar met Nederlandse pro deo advocatuur kent België financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand. De hoogte van deze financiële steun hangt onder meer af van je inkomen. Het bureau voor juridische bijstand organiseert deze juridische bijstand aan minvermogenden en wijst een advocaat aan.

Advocaat zoeken in België

Zoek advocaat in Oost-Vlaanderen