Komt het einde van je dienstverband in zicht, houd dan zorgvuldig rekening met de financiële continuïteit. Die zal in de meeste gevallen geboden worden door een WW-uitkering. Hoe lang die uitkering gaat lopen zal afhangen van je persoonlijke situatie.

De WW-uitkering gaat je salaris vervangen. Daarom moet je ervoor zorgen dat uit de vaststellingsovereenkomst (VSO) blijkt dat je er recht op hebt. Staan er in die vaststellingsovereenkomst verkeerde dingen, dan kan het zomaar zo zijn dat het UWV beslist dat je geen recht hebt op WW.

Je zult in dat geval je heil moeten zoeken bij een (veel lagere) Bijstandsuitkering. Daar heb je alleen recht op als je nauwelijks vermogen en ander gezinsinkomen hebt.

Voorwaarden voor WW bij de vaststellingsovereenkomst

Om voor WW in aanmerking te komen, mag het ontslag niet te wijten zijn aan jouw eigen schuld. Er moet in de vaststellingsovereenkomst dus niet komen te staan dat je wordt ontslagen wegens een zogenaamde ‘dringende reden’. Voorbeelden hiervan zijn: diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering. Dit zijn redenen die ontslag op staande voet kunnen veroorzaken. Je ontvangt dan geen WW.

Maar ook mag je uit de vaststellingsovereenkomst niet kunnen lezen dat het ontslag jou kan worden verweten. Zo’n verwijt is er wél als je bijvoorbeeld zelf ontslag hebt genomen of als de genoemde ontslagreden de oorzaak van het ontslag (deels) bij jou neerlegt.

Zorg er daarom voor dat letterlijk de volgende tekst in jouw vaststellingsovereenkomst komt te staan: “Werkgever heeft het initiatief genomen om het dienstverband te beëindigen, hetgeen tot de vaststellingsovereenkomst heeft geleid.” Dan is direct duidelijk dat jij niet zelf het ontslag in gang hebt gezet.

Maar ook de reden van het ontslag moet zorgvuldig worden omschreven. In ieder geval op zo’n manier dat deze niet in jouw nadeel kan worden uitgelegd. Daarom moet de ontslagreden die in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen neutraal zijn. Vaak wordt hiervoor gebruikt: een verschil van inzicht over de manier waarop jij als werknemer je functie uitvoert. Andere neutrale ontslagredenen kunnen zijn: bedrijfseconomische redenen, vervallen van functie en reorganisatie. Het ontslag is in al die gevallen niet jouw schuld, zodat je recht op WW intact blijft.

Houd verder altijd rekening met de wettelijke opzegtermijn die in jouw geval geldt. Elke 5 dienstjaren groeit die namelijk aan met 1 maand tot maximaal 4 maanden.

Hoe de WW veiligstellen bij vaststellingsovereenkomst

Hoe eerder je betrokken raakt bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst, hoe beter dat is. Laat je niet onder (tijds)druk zetten en schakel een arbeidsjurist in. Stel je WW-rechten veilig door bij de tekst van de vaststellingsovereenkomst op het volgende te letten:

  • Het initiatief tot ontslag moet bij jouw werkgever liggen;
  • Er mag geen verwijt aan jou in staan en ook geen ‘dringende reden’;
  • De wettelijke opzegtermijn moet worden gevolgd;
  • Zit je op een grens voor WW, zorg dan dat je voldoet aan de wekeneis.

Als je zonder werk komt te zitten, krijg je alleen WW als je de sollicitatieplicht nakomt. Zorg dus dat je direct beschikbaar bent voor ander werk.

Tussen de vaststellingsovereenkomst en de WW

Een WW-uitkering kun je aanvragen 1 week voordat je werkloos wordt. Duurt het nog even voordat het zo ver is, vraag dan alvast bij het UWV de e-mailservice ‘Herinnering WW-aanvraag’ aan. Je wordt dan gewaarschuwd als het zover is. Wacht ook niet langer dan 1 week na het moment van werkloos worden.

Je vraagt een WW-uitkering online aan met behulp van je DigiD. Heb je die nog niet, vraag die dan eerst aan. Het kan 5 dagen duren voordat je hem ontvangt. Houd bij het aanvragen van je WW-uitkering je laatste loonstrook, het arbeidscontract en je rekeningnummer bij de hand. Op de website van het UWV kun je lezen hoe jouw WW-uitkering zal worden berekend.

Gratis advies over veiligstellen WW

Het verliezen van je baan gaat altijd gepaard met een hoop spanning en onzekerheid. Waarschijnlijk ben je niet in staat om de situatie rustig te bekijken. In dat geval kunnen er gemakkelijk dingen fout gaan. Om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van je eigen emoties, is het verstandig een neutrale deskundige in de arm te nemen.

Is