alles-over-huurrecht-advocaat

Huren en verhuren; het klinkt eenvoudig maar brengt soms grote problemen met zich mee. Misschien overkomt jou dit ook en ben je op zoek naar hulp. In de meeste gevallen kom je dan uit bij een huurrecht advocaat.

Wat is huurrecht?

In het burgerlijk wetboek is een apart deel gewijd aan het huurrecht. Je vindt hier de manier waarop je een huurovereenkomst kunt sluiten en je leest over de gevolgen die het recht eraan verbindt. Bij huur en verhuur verbindt de verhuurder zich aan de huurder om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven. Daartegenover verbindt de huurder zich tot een tegenprestatie. Partijen verbinden zich tot elkaar in de huurovereenkomst, ook wel het huurcontract genoemd. Meestal komt de tegenprestatie erop neer dat de huurder per periode een bepaald geldbedrag betaalt.

In dit verband bestaan er tussen huurder en verhuurder natuurlijk bepaalde rechten en plichten. De precieze omschrijving daarvan vind je in de wetsartikelen terug die over het huurrecht gaan.

Denk je aan huur en verhuur, dan is het eerste waar je aan denkt de huur en verhuur van kamers en woningen. Toch is dit maar een deel van het huurrecht. Ook als je een fiets huurt of een auto zijn de regels van het huurrecht van toepassing.

Wat is een huurrecht advocaat?

Een huurrecht advocaat is specialist op het gebied van het contractenrecht. Hij of zij bekijkt zorgvuldig hoe een contract in elkaar zit. Daarbij zoekt deze advocaat precies uit hoe het contract moet worden uitgevoerd. Bovendien heeft een huurrechtadvocaat zich uitgebreid verdiept in het huurrecht. Meestal is hij of zij ook lid van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten.

Het opstellen en beoordelen van contracten is bij uitstek zijn of haar specialiteit. Onderteken je een huurcontract, dan ben je gebonden aan alles wat erin staat. Je kunt daarom als huurder het beste een huurovereenkomst laten opstellen of controleren door een huurrechtadvocaat.

Wat doet een huurrecht advocaat?

Zoals gezegd is de huurrecht advocaat specialist in het huurrecht. Huurrecht bestaat uit talloze onderwerpen. Ze houden allemaal verband met rechten en plichten bij huur en verhuur. De in het huurrecht gespecialiseerde advocaat kan je bijvoorbeeld helpen bij:

 • Het opstellen van een huurcontract;
 • Het nalezen en controleren van een al bestand huurcontract;
 • Aankondigen en doorvoeren van een huurprijsverhoging of -verlaging;
 • Huuropzegging, bijvoorbeeld omdat je dringend de verhuurde zaak zelf moet gaan gebruiken;
 • Mogelijkheden van onderverhuur;
 • Het voortzetten van de huur of het medehuurderschap;
 • Vraagstukken rond de opleving na het einde van de huur;
 • Vraagstukken rond een gedwongen ontruiming;
 • Hoe om te gaan met overlast;
 • Hoe om te gaan met gebreken;
 • Het renoveren van het huurobject en uitvoeren van dringende werkzaamheden.

Hoeveel kost een huurrecht advocaat?

Voor een huurrecht advocaat moet je per uur zo’n 175 tot 300 euro uittrekken. Het werkelijk aantal uren dat de advocaat huurrecht nodig heeft volgt uit de ingewikkeldheid van jouw rechtsvraag of te behandelen zaak. Daarnaast hangt de hoogte van het tarief af van de hoeveelheid kennis en ervaring die de advocaat inmiddels heeft opgedaan.

In veel gevallen kun je bij een huurrecht zaak een vaste prijs afspreken met je advocaat.

Belangrijk! Misschien heb je recht op toegevoegde rechtsbijstand in de vorm van een pro deo advocaat. De overheid neemt dan jouw advocaatkosten voor haar rekening. Je betaalt wel een eigen bijdrage.

Worden kosten huurrecht advocaat vergoed?

Er zijn diverse situaties waarin de kosten van een huurrechtadvocaat worden vergoed. Bijvoorbeeld:

 • Misschien heb je een rechtsbijstandverzekering. Informeer dan even of er dekking wordt gegeven voor vraagstukken die met huur en verhuur samenhangen. Zit die dekking in jouw polis, dan neemt de rechtsbijstandsverzekeraar jouw zaak zonder extra kosten in behandeling.
 • Misschien is jouw inkomen laag en beschik je ook over weinig spaargeld. Je komt dan misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Er wordt je dan een pro deo huurrecht advocaat toegevoegd. De kosten hiervan worden door de overheid voor haar rekening genomen. Er moet wel een eigen bijdrage worden betaald die afhangt van de hoogte van je inkomen.
 • Maar in veel gevallen betaal je zelf de kosten. Komt het tot een rechtszaak, dan kan de rechter ertoe besluiten om de tegenpartij jouw kosten te laten betalen. Die tegenpartij wordt dan daartoe veroordeeld. In zo’n geval heb je geluk en spring je er alsnog met weinig of geen advocaatkosten uit.

Wat kan een huurrecht advocaat voor mij doen?

Als je een huur advocaat nodig hebt, ben je verwikkeld in een huurkwestie. De huurrecht advocaat kan jou bijvoorbeeld helpen bij:

 • gebrek aan het huurpand;
 • opleveringsgeschil;
 • onderhuurkwestie;
 • huurincasso
 • bescherming bij huur- of ontruiming;
 • huurverhogingen / huurverlagingen;
 • renovatie;
 • huurkoop;

Wanneer moet ik een huurrecht advocaat inschakelen?

Wanneer je iets huurt of verhuurt kunnen er zich altijd problemen voordoen. Je huurt bijvoorbeeld een woning, je bent zelf de verhuurder van een woning of je bent ondernemer en huurt een bedrijfspand. Al deze situaties staan in verband met het huurrecht. Ontstaan er op een bepaald moment problemen, dan is een advocaat die in het huurrecht is gespecialiseerd je beste hulp.

Het grootste aantal zaken dat bij een advocaat huurrecht terecht komt gaat over problemen bij huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Maar een huurrecht advocaat kan je ook buiten een rechtszaak goed helpen. Wil je een huurcontract laten opstellen of beoordelen, dan verdient het inschakelen van een huurrechtadvocaat absoluut aanbeveling.

Wanneer heb ik een huurrecht advocaat nodig?

Een huur advocaat kan je helpen bij elk probleem dat met huur en verhuur te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een gebrek aan het huurpand;
 • betwiste huurverhoging of huurverlaging;
 • problemen die samenhangen met onderhuur;
 • huurincasso;
 • huurbescherming of bescherming voor ontruiming;
 • geschil rond de oplevering;
 • renovatie;
 • pachtovereenkomst;

In veel gevallen komen huurder en verhuurder er samen niet uit. De kans is groot dat één van de partijen dan een gerechtelijke procedure start. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurder die bij ernstige overlast de huurovereenkomst door de rechter wil laten beëindigen. Een huurrecht advocaat helpt zowel de huurder als de verhuurder die bij zo’n conflict betrokken is geraakt. Maar een huurrechtadvocaat kan ook in een eerder stadium al helpen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een goed huurcontract, waarmee dit soort problemen juist kunnen worden voorkomen.

Hoe vind ik een goede huurrecht advocaat?

Probeer in de eerste plaats jouw situatie eens te beoordelen. Welke huurrecht advocaat het meest geschikt is voor jouw zaak of rechtszaak hangt hier sterk vanaf.

Wij werken samen met een partner die beschikt over een landelijk netwerk van huurrecht advocaten. Zij bieden je een gratis intakegesprek aan. Op grond daarvan verwijzen ze jou door naar de meest geschikte huurrechtadvocaat bij jou in de buurt.

Wat is de beste huurrecht advocaat voor mij?

Wat voor jou de beste huurrecht advocaat is, hangt sterk af van de situatie waarin je zit. Kan een specialist jou het best helpen of past bij jouw probleem juist een generalist beter.

Moet er vooral worden geadviseerd of verwacht je dat er flink onderhandeld zal moeten worden? Denk je dat het tot een rechtszaak komt? Of zoek je slechts een huurrecht specialist om een huurovereenkomst te laten controleren?

Een goed advies voorkomt onnodig hoge kosten. Neem daarom als eerste stap onze advocaten.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  
Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

Gregory

Wat valt onder huurrecht?

Onder het huurrecht valt het samenstel van regels op het gebied van huur. Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. Met verhuur wordt huizen of kamers bedoeld, maar ook het huren van een fiets of een auto.

Kan de verhuurder mij eruit zetten?

Jouw verhuurder kan je er niet zomaar uitzetten. De verhuurder moet minimaal 3 maanden voor het aflopen van het huurcontract schriftelijk laten weten dat de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Wat te doen bij achterstallig onderhoud huurwoning?

Bij achterstallig onderhoud van de huurwoning meld j dit gebrek zo snel mogelijk bij de verhuurder. Doe het bij voorkeur telefonisch en schriftelijk (of via e-mail) om bewijs te hebben. Online zijn hiervoor talloze voorbeeldbrieven beschikbaar.

Hoe kan de verhuurder het contract beëindigen?

Jouw verhuurder mag in de volgende gevallen het huurcontract beëindigen:

 • Je loopt flink achter met betalen van huur
 • Je veroorzaakt overlast in de huurwoning
 • De verhuurder wil zelf weer in de woning gaan wonen
 • Er zijn bouwplannen op de plek van de woning
 • Je overtreedt regels zoals opgesteld in het huurcontract

Wie heeft recht op huurbescherming?

Elke huurder van een woning heeft recht op huurbescherming. Dit houdt in de de verhuurder jouw als huurder niet zomaar op straat kan zetten. Hiermee word je beschermd tegen het zomaar opzeggen van de huur door de verhuurder.

Kan je huurders uit de woning zetten?

Je kan officieel alleen een huurder uit een woning zetten via de rechter. Een rechter kan een einde maken aan de huurovereenkomst als bijvoorbeeld de huur voor een lange periode niet betaald wordt.

Kan je zomaar op straat worden gezet?

Nee, je kan niet zomaar op straat worden gezet. Als de verhuurder je op straat wil zetten kan dit alleen via de rechter. De rechter beslist of het huurcontract mag worden opgezegd. Moet je voor de rechter verschijnen? Schakel dan juridische hulp in.

Wat is een redelijke vertrekpremie?

Er zijn geen wettelijk regels over een vertrekpremie. De hoogte is afhankelijk van jouw wil om weg te gaan en de behoefte van de verhuurder om jou eruit te hebben.

Kan een verhuurder een huurder eruit zetten?

Een verhuurder kan een huurder eruit zetten, maar dat kan alleen via de rechter die beslist of de aangedragen reden voor opzegging huurcontract gerechtvaardigd is.

Wat te doen met huurders die niet betalen?

Als huurders niet betalen heb je verschillende mogelijkheden. De uiterste stap is de gang naar de rechter om het huurcontract te laten ontbinden. Of een incassobureau inschakelen om de huur te innen. Start altijd met een gesprek om te achterhalen waarom de huur niet betaald wordt. Probeer eerst er met de huurders uit te komen.

Wat als de huurder na opzegging niet vertrekt?

Als een huurder niet vertrekt en je hebt als verhuurder rechtsgeldig en correct opzegt, kan je naar de vrederechter stappen om een vonnis te vragen waardoor je de huurder uit de huurwoning kunt laten zetten door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

Wat als de verhuurder zijn plichten niet nakomt?

Als je verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt moet je deze in gebreke moeten stellen. Volgt hier geen actie op vanuit de verhuurder, dan moet je naar de vrederechter.