alles-over-huurrecht-advocaat

Huren en verhuren; het klinkt eenvoudig maar brengt soms grote problemen met zich mee. Misschien overkomt jou dit ook en ben je op zoek naar hulp. In de meeste gevallen kom je dan uit bij een huurrecht advocaat.

Wat is huurrecht?

In het burgerlijk wetboek is een apart deel gewijd aan het huurrecht. Je vindt hier de manier waarop je een huurovereenkomst kunt sluiten en je leest over de gevolgen die het recht eraan verbindt. Bij huur en verhuur verbindt de verhuurder zich aan de huurder om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven. Daartegenover verbindt de huurder zich tot een tegenprestatie. Partijen verbinden zich tot elkaar in de huurovereenkomst, ook wel het huurcontract genoemd. Meestal komt de tegenprestatie erop neer dat de huurder per periode een bepaald geldbedrag betaalt.

In dit verband bestaan er tussen huurder en verhuurder natuurlijk bepaalde rechten en plichten. De precieze omschrijving daarvan vind je in de wetsartikelen terug die over het huurrecht gaan.

Denk je aan huur en verhuur, dan is het eerste waar je aan denkt de huur en verhuur van kamers en woningen. Toch is dit maar een deel van het huurrecht. Ook als je een fiets huurt of een auto zijn de regels van het huurrecht van toepassing.

Wat is een huurrecht advocaat?

Een huurrecht advocaat is specialist op het gebied van het contractenrecht. Hij of zij bekijkt zorgvuldig hoe een contract in elkaar zit. Daarbij zoekt deze advocaat precies uit hoe het contract moet worden uitgevoerd. Bovendien heeft een huurrechtadvocaat zich uitgebreid verdiept in het huurrecht. Meestal is hij of zij ook lid van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten.

Het opstellen en beoordelen van contracten is bij uitstek zijn of haar specialiteit. Onderteken je een huurcontract, dan ben je gebonden aan alles wat erin staat. Je kunt daarom als huurder het beste een huurovereenkomst laten opstellen of controleren door een huurrechtadvocaat.

Wat doet een huurrecht advocaat?

Zoals gezegd is de huurrecht advocaat specialist in het huurrecht. Huurrecht bestaat uit talloze onderwerpen. Ze houden allemaal verband met rechten en plichten bij huur en verhuur. De in het huurrecht gespecialiseerde advocaat kan je bijvoorbeeld helpen bij:

 • Het opstellen van een huurcontract;
 • Het nalezen en controleren van een al bestand huurcontract;
 • Aankondigen en doorvoeren van een huurprijsverhoging of -verlaging;
 • Huuropzegging, bijvoorbeeld omdat je dringend de verhuurde zaak zelf moet gaan gebruiken;
 • Mogelijkheden van onderverhuur;
 • Het voortzetten van de huur of het medehuurderschap;
 • Vraagstukken rond de opleving na het einde van de huur;
 • Vraagstukken rond een gedwongen ontruiming;
 • Hoe om te gaan met overlast;
 • Hoe om te gaan met gebreken;
 • Het renoveren van het huurobject en uitvoeren van dringende werkzaamheden.

Hoeveel kost een huurrecht advocaat?

Voor een huurrecht advocaat moet je per uur zo’n 175 tot 300 euro uittrekken. Het werkelijk aantal uren dat de advocaat huurrecht nodig heeft volgt uit de ingewikkeldheid van jouw rechtsvraag of te behandelen zaak. Daarnaast hangt de hoogte van het tarief af van de hoeveelheid kennis en ervaring die de advocaat inmiddels heeft opgedaan.

In veel gevallen kun je bij een huurrecht zaak een vaste prijs afspreken met je advocaat.

Belangrijk! Misschien heb je recht op toegevoegde rechtsbijstand in de vorm van een pro deo advocaat. De overheid neemt dan jouw advocaatkosten voor haar rekening. Je betaalt wel een eigen bijdrage.

Worden kosten huurrecht advocaat vergoed?

Er zijn diverse situaties waarin de kosten van een huurrechtadvocaat worden vergoed. Bijvoorbeeld:

 • Misschien heb je een rechtsbijstandverzekering. Informeer dan even of er dekking wordt gegeven voor vraagstukken die met huur en verhuur samenhangen. Zit die dekking in jouw polis, dan neemt de rechtsbijstandsverzekeraar jouw zaak zonder extra kosten in behandeling.
 • Misschien is jouw inkomen laag en beschik je ook over weinig spaargeld. Je komt dan misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Er wordt je dan een pro deo huurrecht advocaat toegevoegd. De kosten hiervan worden door de overheid voor haar rekening genomen. Er moet wel een eigen bijdrage worden betaald die afhangt van de hoogte van je inkomen.
 • Maar in veel gevallen betaal je zelf de kosten. Komt het tot een rechtszaak, dan kan de rechter ertoe besluiten om de tegenpartij jouw kosten te laten betalen. Die tegenpartij wordt dan daartoe veroordeeld. In zo’n geval heb je geluk en spring je er alsnog met weinig of geen advocaatkosten uit.

Wat kan een huurrecht advocaat voor mij doen?

Als je een huur advocaat nodig hebt, ben je verwikkeld in een huurkwestie. De huurrecht advocaat kan jou bijvoorbeeld helpen bij:

 • gebrek aan het huurpand;
 • opleveringsgeschil;
 • onderhuurkwestie;
 • huurincasso
 • bescherming bij huur- of ontruiming;
 • huurverhogingen / huurverlagingen;
 • renovatie;
 • huurkoop;

Wanneer moet ik een huurrecht advocaat inschakelen?

Wanneer je iets huurt of verhuurt kunnen er zich altijd problemen voordoen. Je huurt bijvoorbeeld een woning, je bent zelf de verhuurder van een woning of je bent ondernemer en huurt een bedrijfspand. Al deze situaties staan in verband met het huurrecht. Ontstaan er op een bepaald moment problemen, dan is een advocaat die in het huurrecht is gespecialiseerd je beste hulp.

Het grootste aantal zaken dat bij een advocaat huurrecht terecht komt gaat over problemen bij huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Maar een huurrecht advocaat kan je ook buiten een rechtszaak goed helpen. Wil je een huurcontract laten opstellen of beoordelen, dan verdient het inschakelen van een huurrechtadvocaat absoluut aanbeveling.

Wanneer heb ik een huurrecht advocaat nodig?

Een huur advocaat kan je helpen bij elk probleem dat met huur en verhuur te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een gebrek aan het huurpand;
 • betwiste huurverhoging of huurverlaging;
 • problemen die samenhangen met onderhuur;
 • huurincasso;
 • huurbescherming of bescherming voor ontruiming;
 • geschil rond de oplevering;
 • renovatie;
 • pachtovereenkomst;

In veel gevallen komen huurder en verhuurder er samen niet uit. De kans is groot dat één van de partijen dan een gerechtelijke procedure start. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurder die bij ernstige overlast de huurovereenkomst door de rechter wil laten beëindigen. Een huurrecht advocaat helpt zowel de huurder als de verhuurder die bij zo’n conflict betrokken is geraakt. Maar een huurrechtadvocaat kan ook in een eerder stadium al helpen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een goed huurcontract, waarmee dit soort problemen juist kunnen worden voorkomen.

Hoe vind ik een goede huurrecht advocaat?

Probeer in de eerste plaats jouw situatie eens te beoordelen. Welke huurrecht advocaat het meest geschikt is voor jouw zaak of rechtszaak hangt hier sterk vanaf.

Wij werken samen met een partner die beschikt over een landelijk netwerk van huurrecht advocaten. Zij bieden je een gratis intakegesprek aan. Op grond daarvan verwijzen ze jou door naar de meest geschikte huurrechtadvocaat bij jou in de buurt.

Wat is de beste huurrecht advocaat voor mij?

Wat voor jou de beste huurrecht advocaat is, hangt sterk af van de situatie waarin je zit. Kan een specialist jou het best helpen of past bij jouw probleem juist een generalist beter.

Moet er vooral worden geadviseer