Je hoopt het niet, maar soms staat er in een testament iets heel anders dan je had verwacht. Op het moment dat de notaris de inhoud bekend maakt, levert dit dan een pijnlijke verrassing op. Misschien moet je het testament aanvechten.

Je blijkt bijvoorbeeld al vele jaren geleden onterfd te zijn. Ook kan het zijn dat jouw partner heeft besloten om zijn/haar gehele vermogen te vermaken naar een goed doel. Heb je broers en/of zussen, dan kan er in het testament een verdeling staan die niet voor iedereen op hetzelfde deel van de nalatenschap uitkomt.

Emotioneel vallen zulke situaties vaak zwaar. Maar het kan zo zijn dat het testament in juridische zin niet klopt. Bestaat er een reden die juridisch kansrijk lijkt, dan kun je het testament proberen aan te vechten. Het is verstandig om daar een in erfrecht gespecialiseerde advocaat bij in te schakelen. Met zijn/haar juridische kennis, kun je met een testament aanvechten doorgaan tot in de rechtszaal.

Meest voorkomende redenen voor testament aanvechten

Elke situatie is anders, omdat elk testament anders is. Toch zijn er wel een paar aanknopingspunten als je een testament wilt aanvechten. We zetten ze hier alvast onder elkaar en leggen ze daarna aan je uit:

Mentale toestand / dementie erflater

De wet stelt dat iemand die bij de notaris zijn testament laat opstellen of laat wijzigen, wilsbekwaam moet zijn. Hij of zij moet dus zonder beperking in staat zijn om zelfstandig zijn/haar wil te bepalen. Vermoed jij dat de overledene niet meer volledig wilsbekwaam was, dan heb je voor een testament aanvechten een goed argument in handen. Sinds enkele jaren geldt er voor de notaris een gedragscode die hem/haar de mogelijkheid biedt om na te gaan om zijn/haar cliënt tot vrije wilsbepaling in staat is. Je kunt je in dit geval afvragen of de notaris deze gedragscode heeft toegepast.

Erfenis oneerlijk verdeeld

Als kind van een overledene heb je altijd het wettelijk recht op de legitieme portie. Bij de verdeling van de erfenis blijkt echter dat het aan jou toegewezen deel lager ligt dan 25% van de waarde van het deel van de andere erfgenamen. Nu je van mening bent dat de erfenis oneerlijk is verdeeld, kun je deze verdeling gaan aanvechten.

Vormfout bij opstellen testament

Een testament hoeft niet heel kort geleden te zijn opgesteld. Werd het testament voor 2003 opgesteld, dan gold als eis dat er twee getuigen bij het opstellen aanwezig moesten zijn. De notaris behoorde aan hen de hele tekst voor te lezen, voordat het document rechtsgeldig door hem/haar kon worden afgehandeld (passeren van het testament).

Na 2003 geldt de eis van aanwezige getuigen niet meer. Maar er kan voor worden gekozen om toch getuigen aanwezig te laten zijn. Wordt hiervoor gekozen, dan moet de notaris ook nu de gehele akte voorlezen voordat hij/zij het testament rechtsgeldig kan passeren.

Je begrijpt het waarschijnlijk al. Blijkt dat de notaris bij aanwezigheid van getuigen de akte niet in zijn geheel heeft voorgelezen, dan kun je het testament aanvechten. Je kunt dan bij de rechter de vernietiging proberen in te roepen.

De aanvullende verdeling

Soms verloopt de verdeling van de spullen die een erflater bezat te rommelig. Je merkt bijvoorbeeld dat er door andere familieleden al spullen uit de boedel zijn meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan computers, stereoapparatuur, verzamelstukken of boeken. Kom je er achter dat dit is gebeurd, dan kun je de verdeling van de resterende boedel bij de rechter aanvechten. De verdeling zoals die in het testament vermeld staat, wordt hiermee niet ongedaan gemaakt. Maar de rechter zal hetgeen inmiddels niet meer fysiek in de boedel aanwezig is aanvullend verdelen. Je begrijpt waarschijnlijk wel dat bewijs hierbij een belangrijke rol zal spelen.

De interpretatie van de tekst behoeft aanpassing

Soms is de complexiteit van een nalatenschap enorm toegenomen na het tijdstip waarop het testament werd opgesteld. Ook kan het zijn dat de erflater diverse relaties achter de rug heeft, waaruit kinderen als erfgenaam zijn ontstaan. Is hiermee in de tekst van het testament niet voldoende rekening gehouden, dan is vaak uitleg van de gebruikte bewoordingen vereist. Wie is het kind dat in de tekst wordt genoemd en is het wel logisch dat de boedel grotendeels naar een ongewenste erfgena(a)m(e) gaat? In dat geval zal de hulp van de rechter moeten worden ingeroepen om de tekst te interpreteren. De rechter zal dan aangeven wat er naar zijn/haar mening daadwerkelijk met de tekst in het testament wordt bedoeld.

Check of je het testament kan aanvechten

Wil je weten of je het testament kunt aanvechten? Neem dan contact op met een erfrecht advocaat. Die kan jou antwoord geven op deze vraag.

Wat zijn de stappen in testament aanvechten?

  • Zelf een beroep doen op je legitieme portie. Hiervoor is geen advocaat nodig.
  • Een brief schrijven aan de kantonrechter als je vindt dat de executeur zijn werk niet goed doet. Dit kan ook zonder advocaat, maar ondersteuning door een advocaat is wel raadzaam.
  • De notaris doet volgens jou zijn/haar werk niet goed. Je kunt dan tegen die notaris een klacht indienen. Dan kan de tuchtrechter zich erover buigen. Het in gang zetten van zo’n zaak kost € 50,00. Een advocaat is niet nodig, maar wel aan te raden.
  • De inhoud van het testament aanvechten. Dit doe je met behulp van een advocaat. Je gaat dan een gang naar de rechter maken.

Kosten bij testament aanvechten

Zoals je hiervoor al zag, is het inschakelen van een advocaat nodig als je de inhoud van het testament wilt aanvechten. Op het moment dat je een advocaat hiertoe opdracht geeft, kom je in aanraking met het uurtarief. Een in erfrecht gespecialiseerde advocaat zal een tarief in rekening brengen dan tussen de € 175,00 tot € 300,00 zal variëren. Met name de ervaring die de betreffende advocaat met soortgelijke zaken heeft, speelt bij dit uurtarief een grote rol.

Testament aanvechten termijn

Als je de inhoud van het testament wilt aantasten, ga je proberen om een juridisch bestaand testament (geheel of deels) te vernietigen. Dit is alleen mogelijk binnen vrij korte termijnen. In principe verloopt de mogelijkheid om het testament te vernietigen al na één jaar. Soms kan die termijn worden verlengd naar drie jaar. Bijvoorbeeld waanneer een grond tot vernietiging pas later bekend wordt.

Testament aanvechten verjaring

Een testament kan soms ook vanaf de start juridisch niet geklopt hebben. Het zal niet vaak gebeuren, maar komt in een beperkt aantal gevallen voor. In feite zou zo’n testament juridisch niet mogen bestaan. Bij een dergelijk testament gaat het niet om vernietiging ervan, maar wil je vastgesteld zien dat het testament vanaf het begin al nietig is geweest. De termijn waarbinnen je kunt proberen om dit vast te stellen, is gelijk aan de algemene wettelijke termijn voor het inroepen van nietigheid. Dit betekent dat de mogelijkheid om de nietigheid van een testament in te roepen pas na 20 jaar verjaart.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  
Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

Gregory

Gerelateerde blogs