Dreigt er ontslag, dan vliegen vaktermen als vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding je al gauw om de oren. Om fouten te voorkomen en zo goed mogelijk uit de ontslagsituatie te komen, is het verstandig om je goed te oriënteren.

Relatie tussen vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

Heeft je werkgever een duidelijke ontslagreden, dan valt te verwachten dat het ontslag voor hem soepel zal verlopen. De kans is groot dat je met een transitievergoeding naar huis wordt gestuurd. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een ontslag om bedrijfseconomische reden.

Is de reden van het ontslag iets minder helder, dan ontstaat er ruimte om te gaan onderhandelen. Laat je van tevoren goed voorlichten door een arbeidsrechtadvocaat. Die zal alleen gaan onderhandelen als dat mogelijk tot een hogere ontslagvergoeding leidt.

Die ontslagvergoeding zal in zo’n geval worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Die zal in de plaats treden van het ontslag met transitievergoeding. Het recht op het ontvangen van de wettelijke transitievergoeding vervalt daarbij.

Wanneer recht op transitievergoeding

In de wet is een reeks ontslaggronden opgenomen. Is één van die redenen van toepassing, dan mag de werkgever jou ontslaan. In de meeste gevallen komt daarbij aan jou het recht toe om een transitievergoeding te ontvangen. Dit is anders bij een ontslag op staande voet. Zo’n ontslag zorgt er namelijk voor dat jouw recht op een transitievergoeding vervalt. Natuurlijk kun je zo’n ontslag altijd aanvechten bij de kantonrechter.

Wat is een normale transitievergoeding?

Een transitievergoeding wordt berekend aan de hand van wettelijke regels. Hierbij wordt aangesloten bij jouw salaris en het aantal jaren dat je bij de werkgever in dienst bent geweest. Grofweg levert elk jaar in dienst je 1/3e maandsalaris bruto op. Met bruto wordt in dit geval bedoeld dat ook extra bedragen als vakantiegeld, bonussen en 13e maand bij het bedrag worden opgeteld.

Heb je dus 3 jaar bij je werkgever gewerkt, dan krijg je 1 zo’n bruto maandsalaris mee. Bij de periode die wordt meegeteld zitten ook alle dagen dat je ziek thuis bent geweest. Steeds wordt voor de berekening aangesloten bij je gebruikelijke loon.

Verdien je een hoog salaris, houd er dan rekening mee dat in 2023 een bedrag van € 89.000 als maximum transitievergoeding geldt. Ligt jouw jaarsalaris hoger, dan krijg je maximaal 1x dit hogere bruto maandsalaris mee.

Hoe transitievergoeding veiligstellen bij vaststellingsovereenkomst

Aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kom je vaak toe als het je lukt om de ontslagreden die de werkgever aanvoert ter discussie te stellen. Ook kan het zo zijn dat de werkgever geen ontslagreden heeft aangevoerd, maar om andere redenen het dienstverband met jou wil verbreken.

Ga je met jouw werkgever in onderhandeling over een schadevergoeding wegens ontslag, dan is dit dus iets anders dan de wettelijke transitievergoeding. Wanneer zo’n schadevergoeding uiteindelijk wordt opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, vervalt daarmee het recht op de transitievergoeding. Door de vaststellingsovereenkomst ontstaat immers de situatie dat ontslag wordt verleend met wederzijds goedvinden.

Is in plaats van de transitievergoeding een hogere schadevergoeding in een vaststellingsovereenkomst mogelijk, zorg er dan voor dat die schadevergoeding hoger uitvalt dan de transitievergoeding die je anders gekregen zou hebben. Sla daarbij de transitievergoeding niet af voordat de vaststellingsovereenkomst daadwerkelijk tot stand is gekomen.

Onderhandelen over transitievergoeding

Over de transitievergoeding zelf valt niet te onderhandelen. De hoogte ervan volgt namelijk uit de wet. Wel staat het jouw werkgever vrij om je meer te betalen dan volgens de wettelijke berekening strikt noodzakelijk is. Afdwingen van die mogelijkheid kan echter niet.

Wil je uitkomen op een hoger bedrag dan je wettelijk als transitievergoeding kunt krijgen, probeer dan met hulp van een arbeidsrechtadvocaat hierover in onderhandeling te gaan. De onderhandeling zal dan echter gaan over de schadevergoeding of afkoopsom die in een vaststellingsovereenkomst opgenomen gaat worden. Wordt het ontslag verder via een vaststellingsovereenkomst afgehandeld, dan zal gelden wat in die overeenkomst staat en vervalt het wettelijk recht op een transitievergoeding.

Hulp bij transitievergoeding

De rechten en plichten van werknemer en werkgever zijn in de wet uitgebreid geregeld. Dit is ook zo bij een ontslag. Toch blijft het een onoverzichtelijk terrein, waarin gauw fouten kunnen worden gemaakt. Dit geldt zowel voor de werknemer bij wie een ontslag boven het hoofd hangt, als voor de werkgever die ook niet dagelijks met deze situatie te maken heeft.

Zal de afwikkeling via een ontslag met transitievergoeding verlopen of zijn er kansen voor een betere regeling in een vaststellingsovereenkomst? Degene die daar vlot antwoord op kan geven is een arbeidsrechtadvocaat. Deze is in zulke materie gespecialiseerd en heeft er dagelijks mee te maken.

Hangt jou dus een ontslag boven het hoofd, neem dan zo snel mogelijk contact op via onze website. Wij bevelen je dan een goede arbeidsrechtadvocaat aan bij jou in de buurt.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.