onterecht-ontslagen-wat-nu te-doen

Je werkgever denkt een goede reden te hebben om je te ontslaan. Jij bent het daar niet mee eens en vindt het ontslag onterecht. Wat nu te doen? Dan kun je je ontslag aanvechten en een schadevergoeding eisen. In dit artikel komt je te weten wanneer er sprake is van onterecht ontslag, wat je rechten en gevolgen zijn en hoe je een onterecht ontslag het beste aanvecht.

Wat is onterecht ontslag

Je spreekt van onterecht ontslag of onrechtmatig ontslag als bij het ontslag van jou niet voldaan is aan de wettelijk gestelde regels. Denk bijvoorbeeld aan geen instemming van kantonrechter of UWV, geen rechtsgeldig ontslaggrond, niet juiste uitvoering van de geldende opzegtermijn of niet voldoen aan alle overige wettelijke voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag.

Ontslag is in de basis alleen mogelijk met instemming van jezelf, via kantonrechter of UWV. Deze laatste twee verlenen alleen toestemming als aan alle wettelijke ontslaggronden is voldaan. Regelmatig komt het voor dat een werkgever zich niet aan deze wettelijke eisen houdt bij ontslag.

Ben je op staande voet ontslagen of tijdens je proeftijd dan gelden hier ook wettelijke grondslagen waar aan voldaan moet worden.

Win bij onterecht ontslag altijd het advies in van een arbeidsrecht advocaat.
Je krijgt direct inzicht in de (on)mogelijkheden van jouw specifieke zaak. En je advocaat kan via stevig onderhandelen met je werkgever het maximale eruit halen.

Vormen van onterecht ontslag

Ontslag zonder goede reden

Een werknemer ontslaan kan niet zomaar. Daarvoor moet een werkgever zich aan talloze regels houden waaronder het kunnen geven van een gegronde en overtuigende reden. Wanneer je als werknemer het gevoel hebt dat de reden of wettelijke grond niet juist is, is het belangrijkste om niet in te stemmen met het ontslag. Laat je werkgever direct schriftelijk weten dat je het ontslag onterecht vindt en beschikbaar blijft voor werk.

Ontslag zonder goede reden wordt zwaar aangegrepen en geeft je als werknemer een sterke onderhandelingspositie voor bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding.

Onterecht ontslag op staande voet

Werkgevers vinden diefstal, fraude of geweld vaak al snel een reden tot ontslag op staande voet, terwijl die reden juridisch gezien soms geen stand houdt. Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet een werkgever een overtuigende en dringende reden kunnen aanvoeren. Je werkgever moet de reden direct bij je ontslag op staande voet bekend maken en ook kunnen bewijzen.

Is de reden, de gebruikte juridische grond of zijn de aangedragen feiten onvoldoende dan is het ontslag op staande voet onterecht. Een advocaat kan je helpen om dit vast te stellen.

Een direct gevolg van ontslag op staande voet is dat je werkgever zal stoppen met het betalen van je loon. Stel direct een loonvordering in en laat je werkgever altijd weten dat je het ontslag onterecht vindt en beschikbaar blijft voor werk. Met de loonvordering dwing je je werkgever om het salaris door te blijven betalen. Als je werkgever dit nalaat, is de zaak voorleggen bij de kantonrechter de volgende stap.

Ook wanneer de reden van het ontslag op staande voet logisch lijkt zoals diefstal, fraude, dronken op werk of geweld dan dient je werkgever nog steeds de juiste procedure en regels te volgen.

Onterecht ontslag in proeftijd

De proeftijd is een periode waarin jij en je werkgever kennis met elkaar kunnen maken. Tijdens de proeftijd mag jij en je werkgever de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Maar je werkgever kan je ook onterecht ontslaan. Denk aan ontslag wegens discriminatie of zwangerschap. Gebruik deze tool om te checken. Je krijgt direct ook een brief die je naar je werkgever kan sturen.

Onterecht ontslag door verkeerde opzegtermijn of einddatum

Je arbeidscontract heeft altijd een opzegtermijn en mogelijk een einddatum (bij contract voor bepaalde tijd). Onterecht ontslag geldt hierbij als je werkgever je contract beëindigd voordat de einddatum van je contract is verstreken, of zich niet houdt aan de gestelde opzegtermijn.

Onterecht ontslag bij ziekte of zwangerschap

Een werknemer mag niet ontslagen worden tijdens de eerste twee jaren dat deze ziek of arbeidsongeschikt is. Ook tijdens de zwangerschap van een werkneemster, het bevallingsverlof en een periode van zes weken na dit zwangerschapsverlof kan een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. In deze gevallen mag je werkgever een arbeidsovereenkomst niet opzeggen, ook al beschikt hij over een ontslagvergunning van het UWV.

Er zijn nog een aantal andere opzegverboden waardoor je niet ontslagen ma