onterecht-ontslagen-wat-nu te-doen

Je werkgever denkt een goede reden te hebben om je te ontslaan. Jij bent het daar niet mee eens en vindt het ontslag onterecht. Wat nu te doen? Dan kun je je ontslag aanvechten en een schadevergoeding eisen. In dit artikel komt je te weten wanneer er sprake is van onterecht ontslag, wat je rechten en gevolgen zijn en hoe je een onterecht ontslag het beste aanvecht.

Wat is onterecht ontslag

Je spreekt van onterecht ontslag of onrechtmatig ontslag als bij het ontslag van jou niet voldaan is aan de wettelijk gestelde regels. Denk bijvoorbeeld aan geen instemming van kantonrechter of UWV, geen rechtsgeldig ontslaggrond, niet juiste uitvoering van de geldende opzegtermijn of niet voldoen aan alle overige wettelijke voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag.

Ontslag is in de basis alleen mogelijk met instemming van jezelf, via kantonrechter of UWV. Deze laatste twee verlenen alleen toestemming als aan alle wettelijke ontslaggronden is voldaan. Regelmatig komt het voor dat een werkgever zich niet aan deze wettelijke eisen houdt bij ontslag.

Ben je op staande voet ontslagen of tijdens je proeftijd dan gelden hier ook wettelijke grondslagen waar aan voldaan moet worden.

Win bij onterecht ontslag altijd het advies in van een arbeidsrecht advocaat.
Je krijgt direct inzicht in de (on)mogelijkheden van jouw specifieke zaak. En je advocaat kan via stevig onderhandelen met je werkgever het maximale eruit halen.

Vormen van onterecht ontslag

Ontslag zonder goede reden

Een werknemer ontslaan kan niet zomaar. Daarvoor moet een werkgever zich aan talloze regels houden waaronder het kunnen geven van een gegronde en overtuigende reden. Wanneer je als werknemer het gevoel hebt dat de reden of wettelijke grond niet juist is, is het belangrijkste om niet in te stemmen met het ontslag. Laat je werkgever direct schriftelijk weten dat je het ontslag onterecht vindt en beschikbaar blijft voor werk.

Ontslag zonder goede reden wordt zwaar aangegrepen en geeft je als werknemer een sterke onderhandelingspositie voor bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding.

Onterecht ontslag op staande voet

Werkgevers vinden diefstal, fraude of geweld vaak al snel een reden tot ontslag op staande voet, terwijl die reden juridisch gezien soms geen stand houdt. Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet een werkgever een overtuigende en dringende reden kunnen aanvoeren. Je werkgever moet de reden direct bij je ontslag op staande voet bekend maken en ook kunnen bewijzen.

Is de reden, de gebruikte juridische grond of zijn de aangedragen feiten onvoldoende dan is het ontslag op staande voet onterecht. Een advocaat kan je helpen om dit vast te stellen.

Een direct gevolg van ontslag op staande voet is dat je werkgever zal stoppen met het betalen van je loon. Stel direct een loonvordering in en laat je werkgever altijd weten dat je het ontslag onterecht vindt en beschikbaar blijft voor werk. Met de loonvordering dwing je je werkgever om het salaris door te blijven betalen. Als je werkgever dit nalaat, is de zaak voorleggen bij de kantonrechter de volgende stap.

Ook wanneer de reden van het ontslag op staande voet logisch lijkt zoals diefstal, fraude, dronken op werk of geweld dan dient je werkgever nog steeds de juiste procedure en regels te volgen.

Onterecht ontslag in proeftijd

De proeftijd is een periode waarin jij en je werkgever kennis met elkaar kunnen maken. Tijdens de proeftijd mag jij en je werkgever de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Maar je werkgever kan je ook onterecht ontslaan. Denk aan ontslag wegens discriminatie of zwangerschap. Gebruik deze tool om te checken. Je krijgt direct ook een brief die je naar je werkgever kan sturen.

Onterecht ontslag door verkeerde opzegtermijn of einddatum

Je arbeidscontract heeft altijd een opzegtermijn en mogelijk een einddatum (bij contract voor bepaalde tijd). Onterecht ontslag geldt hierbij als je werkgever je contract beëindigd voordat de einddatum van je contract is verstreken, of zich niet houdt aan de gestelde opzegtermijn.

Onterecht ontslag bij ziekte of zwangerschap

Een werknemer mag niet ontslagen worden tijdens de eerste twee jaren dat deze ziek of arbeidsongeschikt is. Ook tijdens de zwangerschap van een werkneemster, het bevallingsverlof en een periode van zes weken na dit zwangerschapsverlof kan een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. In deze gevallen mag je werkgever een arbeidsovereenkomst niet opzeggen, ook al beschikt hij over een ontslagvergunning van het UWV.

Er zijn nog een aantal andere opzegverboden waardoor je niet ontslagen mag worden:

 • Je bent lid van de OR of arbo-deskundige
 • Je vervult militaire dienstplicht in het buitenland
 • Er is sprake van een overgang van de onderneming (fusie of overname)

Onterecht ontslag met wederzijds goedvinden / vaststellingsovereenkomst

Ook wanneer je instemt met je ontslag en reeds een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, kun je deze vaststellingsovereenkomst laten ontbinden. Dit kan tot 2 weken na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Win advies in bij een arbeidsrecht advocaat om duidelijk te krijgen wat je mogelijkheden zijn.

Onterecht op non-actief gezet / geschorst

Je werkgever heeft je op non-actief gesteld of geschorst en de toegang tot het kantoor of de werkvloer ontzegt, je kan je werk niet meer uitvoeren. Dit mag alleen als hiervoor een geldige reden is. Vaak is het non-actief stellen een gevolg van een lopend arbeidsconflict of aanpassingen binnen het bedrijf. Werkgevers kiezen er vaak voor om een werknemer van wie zij afscheid wensen te nemen op non-actief te stellen totdat er een werkelijk einde komt aan de arbeidsovereenkomst.

Als je van mening bent dat het non-actief stellen of schorsing zonder goede reden is gebeurt, kan je een kortgeding starten bij de rechter. Wanneer deze je gelijk geeft heb je recht op een schadevergoeding. Een goede arbeidsrecht advocaat kan je hierbij helpen.

Onterecht beschuldigd op je werk

Wanneer je onterecht op je werk beschuldigd wordt van wangedrag of andere ernstige zaken dan zijn er twee mogelijkheden: loslaten of terugvechten middels een juridisch proces. Weeg beide opties goed af voordat je een keuze maakt. Schakel een arbeidsrecht advocaat in om je bij te staan.

Tips bij onterecht ontslag

 1. Ga nooit direct akkoord met een ontslagvoorstel en onderteken niets. Vaak wordt er druk gezet vanuit je werkgever. Maar je hebt altijd ruimte voor een redelijke bedenktijd. Laat je ontslagvoorstel altijd controleren door een arbeidsrecht advocaat. Zo weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt en dat je, bij ontslag op staande voet, ook recht blijft houden op een WW-uitkering.
 2. Maak schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en geef in de brief duidelijk aan dat je gewoon beschikbaar blijft stellen voor werk. Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Hiermee voorkom je dat je werkgever dit tegen je kan gebruiken in een mogelijke rechtszaak. Word je op non-actief gesteld of geschorst vraag je werkgever om een schriftelijke bevestiging.
 3. Lever geen bedrijfseigendommen in. Dit kan gezien worden dat je indirect al akkoord gaat met je ontslag.
 4. Verzamel bewijs. Verzamel zoveel mogelijk bewijs waaruit kan blijken dat het ontslag onterecht is. Je werkgever zal hetzelfde doen of heeft dit reeds gedaan. Met dit materiaal heeft je advocaat het bewijs wat mogelijk nodig is in een rechtszaak.
 5. Vraag je werkgever om de ontslagreden schriftelijk te bevestigen. En check je arbeidscontract of aan de opzegtermijn is voldaan.
 6. Wees verstandig en maak geen ruzie. Ga niet direct in discussie ook al is het niet wat je voelt. Probeer je werk nog steeds goed te doen. Dit laat goed werknemerschap zien en kan positief bijdragen in onderhandelingen met je werkgever.
 7. Schakel altijd een ontslag advocaat in om je bij te staan.

Onterecht ontslag aanvechten

Zoek een ontslag advocaat

Bij een onterecht ontslag is het belangrijk om een ontslag advocaat in te schakelen om het ontslag aan te vechten. De wet schrijft voor dat je binnen 2 maanden je zaak moet voorleggen bij een rechter, anders kan er niets meer aan je ontslag worden gedaan.

Brief aan je werkgever

Je werkgever verwacht een reactie van je als je hebt aangegeven dat je het ontslag onterecht vindt. Bepaal samen met je advocaat je standpunt: Ga je voor herstel van je contract of vind je de arbeidsrelatie zo verstoord dat je kiest voor een ontslagvergoeding. Laat je advocaat een brief opstellen met je standpunt en de redenen hiervoor en wat je verwacht of eist van je werkgever.

Onderhandelen met je werkgever

Werkgevers zijn vaak bereid om te onderhandelen over de voorwaarden waaronder je alsnog bereid bent met je ontslag in te stemmen. Op die manier kun je vaak in elk geval, bij ontslag op staande voet, je recht op een WW-uitkering alsnog veiligstellen en een behoorlijke ontslagvergoeding bedingen.

Afhandelen via kantonrechter

Kom je er niet uit met je werkgever dan is de volgende stap de ontslagzaak voor te leggen bij de kantonrechter. Mogelijk heeft je werkgever dit al gedaan. Jouw advocaat verzoekt de kantonrechter om:

 • Vast te stellen dat het ontslag onterecht was.
 • Het ontslag te vernietigen of een vergoeding te bepalen.

Als de rechter oordeelt dat je werkgever geen dringende reden had, dan geldt het ontslag niet. Je bent feitelijk weer in dienst met een contract en hoort (achterstallig) loon betaalt te krijgen.

Je kan er dan voor kiezen om het ontslag toch te accepteren alleen eis je wel een vergoeding. Dit heet een billijke vergoeding.

Kom in actie bij onterecht ontslag

Als je denkt dat je onterecht ontslagen bent is het eerste wat je moet doen juridische hulp inschakelen. Onze advocaten geven gratis advies over de te nemen stappen en mogelijke kosten bij inschakelen advocaat en omvang schadevergoeding. Kies je er uiteindelijk voor om een ontslag advocaat in te schakelen dan verwijzen ze je naar de beste ontslag advocaat bij jou in de buurt.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  
Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

Gregory