ondernemingsrecht advocaat

Wanneer je een onderneming drijft heb je eigenlijk voortdurend juridisch advies nodig. Bijna elke dag dienen zich vragen aan die zulk advies noodzakelijk maken. Zeker als je wilt zorgen dat jouw bedrijf zich volgens de regels gedraagt, is een ondernemingsrechtadvocaat onontbeerlijk. Erg grote bedrijven hebben soms zelf een ondernemingsrecht advocaat in dienst. Maar de meeste ondernemingen vragen advies aan zelfstandig gevestigde ondernemingsrecht advocaten. Dat zijn dus advocaten met de specialisatie ondernemingsrecht.

Wat is ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht is het recht dat samenhangt met ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen in het algemeen. Veel van de rechtsregels die met ondernemingsrecht samenhangen vind je terug in het Burgerlijk Wetboek. Ook het Wetboek van Koophandel is op allerlei rechtsfiguren van toepassing.

Ondernemingsrecht omvat een breed terrein. Je kunt bijvoorbeeld een BV of NV willen oprichten. Maar ook de financiering of reorganisatie van je onderneming valt onder het ondernemingsrecht. En dit zijn nog maar twee voorbeelden uit een hele lange reeks.

Wat is een ondernemingsrecht advocaat?

Een ondernemingsrecht advocaat werkt op een breed terrein. Hij of zij adviseert grote ondernemingen, bedrijven van gemiddelde grootte, MKB-ondernemingen en eenmanszaken. Dit kan over van alles gaan, maar heeft altijd een raakvlak met de juridische positie van het bedrijf en de daarbij betrokken mensen. Zo kan een ondernemingsrechtadvocaat je helpen bij het onderhandelen over contracten. Ook het aangaan van een fusie of een overname brengt veel juridisch werk met zich mee. Misschien moet er een nieuwe NV of BV worden opgericht of worden activiteiten ondergebracht in een Commanditaire Vennootschap (CV) of een vereniging.

Soms ontstaat er een verschil van inzicht tussen aandeelhouders en het bestuur van de onderneming. In bepaalde gevallen worden bestuurders voor hun handelen aansprakelijk gesteld. Het zijn slechts enkele voorbeelden van het brede werkterrein dat een ondernemingsrecht advocaat voor zijn of haar rekening neemt. In veel gevallen treedt er ook specialisatie op. De ondernemingsrechtadvocaat is dan op een deelgebied gespecialiseerd.

Wat doet een ondernemingsrecht advocaat?

De verschillende ondernemingsrecht advocaten houden zich als specialist onder andere bezig met:

 • Beoordelen en opstellen van overeenkomsten
 • adviseren over een rechtmatig verloop van bedrijfsprocessen
 • een nieuwe bedrijfsstructuur opstellen
 • overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen begeleiden
 • inbrengen van een onderneming in een andere rechtspersoonlijkheid
 • het opstellen van aandeelovereenkomsten bij een aandelen emissie
 • voor de klant de belangen behartigen ten opzichte van toezichthouders
 • beoordelen of samenwerking al of niet strijdig is met het mededingingsrecht
 • obligatoire leningen op de juiste manier vormgeven
 • het wijzigen van statuten van de rechtspersoon
 • het opstellen van algemene voorwaarden
 • gerechtelijke procedures voeren waarin de opdrachtgever verwikkeld is

Hoeveel kost een ondernemingsrecht advocaat?

Een ondernemingsrecht advocaat zal tarieven in rekening brengen die liggen tussen de 175 en 300 euro per uur. De duur en complexiteit van de zaak zal vooral het totale tarief bepalen. Het uurtarief is hoger als jouw ondernemingsrecht advocaat in bepaalde zaken over meer ervaring en expertise beschikt. Dit geldt zeker als hij of zij op een bepaald deelgebied is gespecialiseerd. Soms kun je met de advocaat ondernemingsrecht ook vooraf een vaste prijsafspraak maken.

Belangrijk! Ben je zelfstandig ondernemer (dus geen rechtspersoon) dan heb je als privépersoon misschien recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Door de overheid wordt dan hulp door een pro deo advocaat vergoed. Je betaalt zelf een eigen bijdrage die afhangt van de hoogte van je inkomen.

Abonnement of juridische hulp on demand

Als ondernemer zijn er ook andere mogelijkheden om een ondernemingsrecht advocaat in te schakelen. Denk aan een zakelijk juridisch abonnement, prepaid rechtshulp, rechtshulp on demand of een zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Worden kosten ondernemingsrecht advocaat vergoed?

Soms kunnen kosten van een ondernemingsrecht advocaat vergoed worden. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Heb je een bedrijfsrechtsbijstandverzekering? Dan biedt deze misschien dekking bij zaken die binnen het ondernemingsrecht vallen. Neem altijd even contact op met je verzekeraar om hier achter te komen. Misschien worden de kosten dan voor jou betaald.
 • Misschien heb je als zelfstandige weinig inkomsten en niet al te veel vermogen. Moet jij jezelf in een ondernemingsrechtelijke kwestie verdedigen, dan kan het zijn dat de overheid de rechtsbijstand betaalt. Een zogeheten advocaat met toevoeging heet dit. Het betalen van een eigen bijdrage blijft verplicht. De hoogte ervan is afgeleid van de hoogte van je inkomen.
 • Moet je de kosten zelf betalen en win je met behulp van de ondernemingsrecht advocaat de rechtszaak, dan wordt soms de tegenpartij veroordeeld tot betaling van jouw advocaat- en proceskosten. Zo worden die alsnog aan jou vergoed.

Wat kan een ondernemingsrecht advocaat voor mij doen?

De ondernemingsrecht advocaat helpt je bij alle kwesties die op het snijvlak onderneming, ondernemer en andere betrokkenen liggen. Daarbij zal de ondernemer in veel gevallen ook een rechtspersoon zijn, zoals een NV of BV. De kwesties die zich kunnen voordoen liggen op een breed terrein. Contracten die moeten kloppen, aandeelhouders die in conflict raken met de ondernemer, fusie, splitsing en gerechtelijke procedures komen allemaal voor. We noemen hier een aantal voorbeelden, maar er zijn veel meer kwesties mogelijk. De ondernemingsrecht advocaat kan:

 • De benodigde overeenkomsten opstellen en bestaande of aangeboden overeenkomsten beoordelen
 • bedrijfsprocessen controleren en adviseren over het rechtmatig verloop ervan
 • de bedrijfsstructuur helpen vernieuwen en de benodigde juridische handelingen hiertoe verrichten
 • overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen voorbereiden en de voortgang ervan bewaken
 • helpen om jouw onderneming om te zetten in een BV of NV
 • een aandelenemissie voorbereiden en hiertoe de juiste overeenkomsten opstellen
 • toezichthouders te woord staan en hen van de juiste informatie voorzien
 • de regels van het mededingingsrecht nauwkeurig naast een samenwerkingsvoornemen leggen
 • zorgen dat je op de juiste manier een obligatoire geldlening uitzet
 • op juiste wijze de statuten van de rechtspersoon aanpassen
 • betere of nieuwe algemene voorwaarden opstellen voor de onderneming
 • je vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures waarin je bent verwikkeld

Wanneer moet ik een ondernemingsrecht advocaat inschakelen?

Zit er een fusie aan te komen of wil je juist een bedrijfsdeel gaan afsplitsen, dan kun je eigenlijk niet zonder ondernemingsrecht advocaat. Dit soort processen gaat gepaard met zoveel haken en ogen, dat zorgvuldige juridische begeleiding onmisbaar is.

Maar ook als jouw bedrijf gegroeid is en je maakt de overstap van eenmanszaak naar een BV, doe je er verstandig aan om de inbreng van jouw onderneming door een ondernemingsrecht advocaat te laten begeleiden.

Breekt er ruzie uit tussen bestuur van de NV en diverse aandeelhouders, dan is het de hoogste tijd om een ondernemingsrecht advocaat in te schakelen. Die kan voor jou in overleg gaan en eventueel procedures bij de rechter voeren als dit nodig is.

Ook bij een conflict dat uit een overeenkomst voortvloeit is de hulp van een ondernemingsrechtadvocaat gewenst. Die kan dan voor jou kijken of de tegenpartij in zijn of haar recht staat met de kwestie die tegen je wordt gebruikt. Ook hier is het misschien mogelijk om de