Bij een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn is het verplicht een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op te stellen. Veel koppels kiezen ervoor om dit samen met een echtscheidingsadvocaat of mediator op te stellen. Maar u kunt u het ook zelf opstellen.

Het zelf opstellen van echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan kan met onderstaande voorbeelden. Alleen dit wordt door belangrijke organisaties zoals Rechtshulp en Juridisch Loket sterk afgeraden omdat het om belangrijke (financiële) afspraken gaat, waarbij gedegen advies vaak als nuttig en geruststellend ervaren wordt. Je kan ook kiezen voor online scheiden.

Dus gebruik onderstaande documenten als voorbeeld om vervolgens, goed voorbereid, samen met advocaat en je partner een convenant en mogelijk ouderschapsplan op te stellen.

Gratis echtscheidingsconvenant maken

Informatie volgt.

Gratis voorbeeld echtscheidingsconvenant

In een echtscheiding convenant worden alle afspraken die u heeft gemaakt met uw ex-partner schriftelijk opgesteld. Daarmee kunt u veel problemen in de toekomst voorkomen. Op de onderstaande plekken kunt u een gratis echtscheidingsconvenant downloaden:

Wat is belangrijk voor een echtscheidingsconvenant?

Je advocaat kan de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant onderdeel te laten uitmaken van de echtscheidingsbeschikking. Het convenant krijgt dan een executoriale titel. Dat betekent dat de vastgelegde afspraken in het convenant ‘rechtens afdwingbaar’ worden. Als een van de partners de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kunnen deze afgedwongen worden. Bijvoorbeeld bij het niet betalen van alimentatie kan en incasso bureau ingeschakeld worden.

Gratis ouderschapsplan maken

Informatie volgt.

Gratis voorbeeld ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen. Volgens de wet hebben minderjarige kinderen recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.