Bij een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn is het verplicht een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op te stellen. Veel koppels kiezen ervoor om dit samen met een echtscheidingsadvocaat of mediator op te stellen. Maar u kunt u het ook zelf opstellen.

Het zelf opstellen van echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan kan met onderstaande voorbeelden. Alleen dit wordt door belangrijke organisaties zoals Rechtshulp en Juridisch Loket sterk afgeraden omdat het om belangrijke (financiële) afspraken gaat, waarbij gedegen advies vaak als nuttig en geruststellend ervaren wordt. Je kan ook kiezen voor online scheiden.

Dus gebruik onderstaande documenten als voorbeeld om vervolgens, goed voorbereid, samen met advocaat en je partner een convenant en mogelijk ouderschapsplan op te stellen.

Gratis echtscheidingsconvenant maken

Informatie volgt.

Gratis voorbeeld echtscheidingsconvenant

In een echtscheiding convenant worden alle afspraken die u heeft gemaakt met uw ex-partner schriftelijk opgesteld. Daarmee kunt u veel problemen in de toekomst voorkomen. Op de onderstaande plekken kunt u een gratis echtscheidingsconvenant downloaden:

Wat is belangrijk voor een echtscheidingsconvenant?

Je advocaat kan de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant onderdeel te laten uitmaken van de echtscheidingsbeschikking. Het convenant krijgt dan een executoriale titel. Dat betekent dat de vastgelegde afspraken in het convenant ‘rechtens afdwingbaar’ worden. Als een van de partners de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kunnen deze afgedwongen worden. Bijvoorbeeld bij het niet betalen van alimentatie kan en incasso bureau ingeschakeld worden.

Gratis ouderschapsplan maken

Informatie volgt.

Gratis voorbeeld ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen. Volgens de wet hebben minderjarige kinderen recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

Nationale adviesbalie voor al je juridische hulp
  • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

  • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Juridische vraag of behoefte aan advies?

Heb je naar aanleiding van informatie op deze website een vraag of behoefte aan juridisch advies? Gebruik dan onderstaand formulier. Ons advies is altijd gratis en zonder verdere verplichtingen.

1Jouw vraag
2Hoe kunnen we je bereiken?

500+ kozen voor juridische hulp via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  

Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

  
Gregory