Culturele verschuivingen in houding en gedrag gedurende de laatste 75 jaar hebben geholpen de betekenis van het huwelijk opnieuw te definiëren. Op hun beurt hebben deze verschuivende overtuigingen ook het stigma dat eens echtscheiding omhulde, genormaliseerd en grotendeels weggenomen. Het idee van het huwelijk als levenslange verbintenis is sterk veranderd, en geleidelijk geëvolueerd naar een nadruk op individuele vervulling en bevrediging.

In de loop van de tijd zijn is Nederland overgegaan van een land waar het idee van echtscheiding ongehoord was en het opbouwen van een succesvol huwelijk als een topprioriteit werd beschouwd, naar een land met een van de hoog echtscheidingspercentages. Ondanks de toegenomen prevalentie van huwelijkseducatie, huwelijkstherapie en gezinstherapeuten, is echtscheiding een steeds terugkerende realiteit in de samenleving.

De 13 meest voorkomende redenen voor echtscheiding

We hebben de top 13 redenen geordend op basis van onze analyse van enquêtes waarin 20% of meer van de ondervraagden de volgende redenen aangaven:

 • Conflict, ruzie, onherstelbare breuk in de relatie
 • Gebrek aan toewijding
 • Ontrouw / buitenechtelijke affaires
 • Afstand in de relatie / gebrek aan lichamelijke intimiteit
 • Communicatieproblemen tussen partners
 • Huiselijk geweld, verbaal, fysiek, of emotioneel misbruik door een partner
 • Realisatie dat je echtgenoot andere waarden / moraal heeft
 • Middelenmisbruik / alcoholverslaving
 • Afwezigheid van romantische intimiteit / liefde
 • Eén partner draagt zijn gewicht niet in het huwelijk
 • Financiële problemen / schulden
 • Te jong trouwen
 • Gebrek aan gedeelde interesses / onverenigbaarheid tussen partners

We duiken diep in de veel voorkomende oorzaken van echtscheiding, waarbij we ons nauwkeurig richten op de verschillende groepen en segmenten van de bevolking die werden ondervraagd.

Uit studies blijkt dat verbaal, fysiek of emotioneel misbruik de belangrijkste redenen voor echtscheiding waren bij paren van middelbare en latere leeftijd.

 • Huiselijk geweld, verbaal, fysiek, of emotioneel misbruik door een partner (34%)
 • Realisatie dat je echtgenoot andere waarden/moraal heeft (29%)
 • Ontrouw (27%)

De oorzaken van echtscheiding bij echtparen in de 50, 60 en 70 zijn uniek vanwege de grote levensveranderingen die in deze tijd optreden.

Tot deze veranderingen behoren het geconfronteerd worden met lege nesten na het vertrek van de kinderen, financiële problemen, pensionering, en afnemende gezondheid, die aanzienlijke uitdagingen kunnen vormen voor de levensduur van de relatie, en uiteindelijk echtelijke problemen kunnen veroorzaken.

Een aantal andere enquêtes over de redenen voor echtscheiding zijn gehouden onder verschillende leeftijdsgroepen en demografieën.

In een ander onderzoek werd een steekproef van 886 scheidende ouders ondervraagd en daaruit bleek dat veel voorkomende oorzaken van echtscheiding waren:

 • Afstand in de relatie / gebrek aan lichamelijke intimiteit (55%)
 • Communicatieproblemen tussen partners (53%)

Dezelfde onderzoekers deden nog een studie naar de redenen voor echtscheiding over geslacht, sociale klasse en leefstijlen heen. Toen deze gescheiden personen gevraagd werd naar hun motivatie voor echtscheiding, waren de meest voorkomende redenen:

 • Ontrouw / overspel (21.6%)
 • Gebrek aan gedeelde interesses / onverenigbaarheid tussen partners (19.2%)
 • Drank- of drugsmisbruik (10.6%)

Enquêtes van Insider.com, The Huffington Post, Forbes, en het NCBI vonden een diversiteit aan redenen voor echtparen om het scheidingsproces in te leiden.

 • Gebrek aan toewijding (75%)
 • Ontrouw / relaties buiten het huwelijk (59,6%)
 • Conflicten, onverzoenlijke verschillen (57.7%)
 • Te jong getrouwd (45.1%)
 • Geldproblemen / schulden (36.1%)
 • Middelenmisbruik / alcoholverslaving (34,6%)
 • Huiselijk geweld (23,5%)
 • Gezondheidsproblemen, geestesziekte (18.2%)
 • Gebrek aan steun van familie (17.3%)
 • Religieuze verschillen / gebrek aan echtelijke opvoeding (13,3%)

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van echtscheiding?

 • Ontrouw
 • Gebrek aan toewijding
 • Alcoholverslaving / drugsmisbruik
 • Financiële kwesties
 • Conflicten / onverzoenlijke verschillen

Hoe vaak is ontrouw de oorzaak van echtscheiding

In verschillende enquêtes onder gescheiden paren was ontrouw een van de belangrijkste oorzaken van echtscheiding, met 10% – 58% van de paren die deze reden aanvoerden.

Hoe vaak is middelenmisbruik de oorzaak van echtscheiding?

Middelenmisbruik scoort consequent hoog als oorzaak voor echtscheiding, met 10,6% – 34,4% van de paren over verschillende onderzoeken die dit als reden aanhalen.

Hoe vaak is geld de oorzaak van echtscheiding?

Geldproblemen worden door 14% – 36.1% van de gescheiden paren over verschillende peilingen heen genoemd als de reden voor hun scheiding.

Conclusie

Over de verschillende onderzoeken naar oorzaken van echtscheiding die in dit artikel aan de orde komen, zijn de veel voorkomende redenen die in minstens twee of meer onderzoeken naar gescheiden paren voorkomen:

 • Ontrouw
 • Gebrek aan toewijding
 • Alcoholverslaving / middelenmisbruik
 • Financiële problemen
 • Conflicten / Onverzoenlijke verschillen

Gelukkig neemt, ondanks de uitdagingen waarmee echtparen in de loop van een relatie te maken krijgen, de kans op echtscheiding af naarmate de huwelijksduur toeneemt.

Bovendien helpen middelen als huwelijkstherapie, relatie-educatie en familierechttherapeuten echtparen bij het oplossen van conflicten en het opbouwen van gezonde huwelijken voordat echtscheiding onvermijdelijk wordt. Als huwelijkspartners in staat zijn hun relatie met een open geest te benaderen om de teleurstelling van onrealistische, niet ingeloste verwachtingen te vermijden, zullen ze gedurende hun huwelijk flexibel blijven om uitdagingen die ze tegenkomen te overwinnen.

Nationale adviesbalie voor al je juridische hulp
 • Alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00 uur

 • Landelijk netwerk van meer dan 400 advocaten

Juridische vraag of behoefte aan advies?

Heb je naar aanleiding van informatie op deze website een vraag of behoefte aan juridisch advies? Gebruik dan onderstaand formulier. Ons advies is altijd gratis en zonder verdere verplichtingen.

1Jouw vraag
2Hoe kunnen we je bereiken?
Naam*
Of bel met 055 – 5395651

500+ kozen al voor advies via advocaat-kosten.nl

Erg prettig om met een professional van gedachte te wisselen en advies te ontvangen.

  

Evert

Zeer fijn contact en duidelijke tips. Soms wat moeilijkere termen maar dat hoort er bij.

  
Trudy

Zeer correct en duidelijke uitleg, ben zeer tevreden!

  
Abdul

Vlotte reactie op mijn vragen, adviezen gekregen waar ik mee verder kon.

  
Cees

Snelle reactie. Vriendelijk geholpen en goed doorverwezen naar de juiste advocaat.

  
Linda

We zijn goed en duidelijk geholpen en het was duidelijk dat mevrouw ons goed hielp met hoe we verder moesten met ons probleem.

  
Gregory