Nederlandse Orde van Advocaten De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is er voor iedereen die zijn recht zoekt en die daarbij een advocaat nodig heeft. Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van een advocaat. De Orde heeft de publieke taak hiervoor te zorgen.

De Orde zorgt ervoor dat iedereen die een advocaat inschakelt erop kan rekenen dat die deskundig, onafhankelijk en integer is. Om dat te garanderen, zorgt de Orde ervoor dat advocaten goed worden opgeleid en dat er regels zijn waar ze zich aan moeten houden. Houden ze zich niet aan die regels, dan zorgt de Orde ervoor dat ze voor de tuchtrechter komen. Als mensen een klacht over een advocaat hebben, kunnen ze zich melden bij de lokale deken van de Orde in de regio waar de advocaat werkt. Zo waarborgt de Orde de kwaliteit van de advocatuur en ze staat pal voor het algemeen belang dat iedereen in Nederland – rijk en arm, particulier en ondernemer, schuldig of onschuldig – toegang heeft tot het recht.

(bron: http://www.advocatenorde.nl)

De Nederlandse Orde van Advocaten (N.O.V.A.) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur, en is opgericht in 1952. Iedere advocaat is van rechtswege (verplicht) lid van de orde. De organisatie is ingesteld bij de Advocatenwet. De Nederlandse Orde van Advocaten is bevoegd om verordeningen uit te vaardigen die bindend zijn voor haar leden.