Steeds meer kinderen wonen niet bij hun vader meldt het CBS. In 2015 gold dat voor 18 procent van de kinderen tot zestien jaar, in 1996 voor 13 procent.

Door de jaren heen is er wel een stijging te zien in het aantal kinderen dat bij hun vader woont van 13 procent naar 18 procent. Dat zijn 549 duizend kinderen.

Kinderen wonen na scheiding meestal bij moeder. De kinderen die wel bij hun vader wonen, wonen vrijwel altijd ook bij hun moeder. Slechts 2 procent woont alleen bij vader, of bij vader en een nieuwe partner.

In het Onderzoek Gezinsvorming 2013 zei 44 procent van de vaders dat ze hun kind(eren) meerdere keren per week zien, 11 procent wekelijks, en 22 procent twee of drie keer per maand.

In 2013 zorgde 22 procent van de gescheiden paren in co-ouderschap voor de kinderen.

Een goede advocaat kan elke vader helpen om te zorgen dat deze het maximale krijgt wanneer er sprake is van een echtscheiding waarbij kinderen een belangrijke rol spelen. De kosten van een echtscheidingsadvocaat zullen u uiteindelijk 100% tevreden stellen.

Bron: Bijna twee op de tien kinderen wonen niet bij vader – Groninger Krant