Ongeveer 1/3 van de huwelijken in Nederland eindigen in een echtscheiding. Dit is al jaren stabiel, maar in de laatste jaren is een stijging te zien in echtscheidingen onder 50-plussers.

Uit onderzoek van het CBS in 2011 blijkt dat het aantal echtscheidingen onder babyboomers bijna twee keer zo hoog is als onder 60- tot 65-jarigen in de jaren ’90.

Een belangrijke reden is dat veel koppels alleen samen blijven voor de kinderen. Zijn deze eenmaal de deur uit, dan is er ook geen reden meer om bij elkaar te blijven. Religie en andere zaken maken de stap om te scheiden ook minder ingrijpend.

Bovendien wordt het voor koppels steeds makkelijker en goedkoper om te scheiden. Zo kan tegenwoordig een online scheiding in 5 weken geregeld zijn. De kosten van een echtscheiding zijn tussen de 300 en 1000 euro.

Uit onderzoek blijkt wel dat scheiden op latere leeftijd extra zwaar is. Denk aan de impact voor familie en vrienden en het opbouwen van een nieuwe leven op latere leeftijd een stuk moeilijker is. Scheiden na je 50ste betekent dat de tijd die achter je ligt langer is dan de toekomst voor je.

Meer informatie: