Rechtszoekenden bij echtscheidingszaken zullen eerst te maken krijgen met een verplicht oriëntatiegesprek in de eerste lijn, voordat ze in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit past in het kabinetsbeleid om te bevorderen dat echtscheidingen zoveel mogelijk op een minnelijke manier worden opgelost.

Minnelijk manier wordt mee bedoeld dat de afhandeling niet via de rechtbank en de inzet van advocaten gebeurt. Dit om de druk op het rechtssysteem te verminderen en de kosten voor de afhandeling van echtscheidingen (denk aan kosten echtscheidingsadvocaat) zo laag mogelijk te houden.

Minister van der Steur heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten als reactie op het rapport-Wolfsen ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Een verplicht intake gesprek geldt dus alleen voor partners waarbij er een beroep gedaan wordt op gesubsidieerde rechtsbijstand en kosten gemaakt moet worden voor de inschakeling van een pro deo advocaat.