Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom iemand Nederlander wilt worden en dus een verzoek indient om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Als je in Nederland geboren wordt en je hebt Nederlandse ouders, dan krijg je natuurlijk automatisch de Nederlandse nationaliteit. Het kan echter ook zo zijn dat een vreemdeling het verzoek indient om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. In zo’n geval spreek je van naturalisatie. Hoe gaat het proces van naturalisatie in Nederland te werk?

Welke documenten heb je nodig?

Om het proces van naturalisatie in werking te zetten, zal de Nederlandse overheid een aantal documenten van je nodig hebben. Je moet in ieder geval beschikken over een geldig paspoort of een ander reisdocument. Zo weet de overheid in ieder geval met welke persoon ze te maken hebben. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je rechtmatig verblijft in Nederland, dus bijvoorbeeld door middel van een geldige verblijfsvergunning. Verder zal je ook een geboorteakte moeten hebben. Tot slot verkrijg je de Nederlandse nationaliteit pas wanneer je ingeburgerd bent en dit ook kan aantonen. Het is dus belangrijk dat je over een inburgeringsbewijs of een ander bewijs van inburgering beschikt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De Nederlandse nationaliteit verkrijg je niet zomaar. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet namelijk minimaal 18 jaar of ouder zijn en al langer dan 5 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden hebben gewoond. Hierbij mag je in de afgelopen 5 jaar dan geen gevangenis- of taakstraf hebben uitgezeten of een boete hoger dan 810,- hebben gehad. Als laatste zul je in sommige gevallen afstand moeten doen van je huidige nationaliteit en de verklaring van verbondenheid afleggen.

Hulp nodig?

Het proces van naturalisatie kan vooral voor mensen die nog niet erg bekend zijn met de Nederlandse bureaucratie erg lastig en vermoeiend zijn. Het is dan ook zeker aan te raden om hier hulp bij in te schakelen, bijvoorbeeld van een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Hij of zij kan je dan door het hele proces heen helpen, maar bijvoorbeeld ook wanneer je Nederlandse nationaliteit is ingetrokken en je hier bezwaar tegen wilt maken.