Er zijn heel veel verschillende rechtsgebieden in Nederland. Het recht gaat namelijk over heel veel verschillende zaken zoals samenwonen, hypotheken maar ook over verzekeringen en vergunningen. Omdat er dus verschillende soorten rechtsgebieden zijn, zijn er ook advocaten die in verschillende rechtsgebieden gespecialiseerd zijn. Zo heb je bijvoorbeeld een advocaat ondernemingsrecht of een advocaat onderwijsrecht. Hieronder vind je meer over de verschillende soorten rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat voornamelijk over de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers. Binnen dit rechtsgebied worden er dan ook verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Hierbij horen onder andere de rechten en plichten van beide partijen.

Civiel recht

Onder het civiel recht vallen zaken tussen de burgers onderling, maar ook rechtspersonen kunnen hierbij onderling met elkaar procederen. Een van de voorwaarden voor een civiele zitting is dat deze in principe eigenlijk openbaar is.

Contractenrecht

Bij het contractenrecht worden er allerlei zaken besproken die te maken hebben met een overeenkomst en contract. Iedere marginale fout kan gevolgen hebben voor jou of je organisatie. Het is daarom ook erg belangrijk om dubbel zo goed te checken voordat je een contract tekent of laat ondertekenen voor de andere partij.

Goederenrecht

Het goederenrecht valt onder het vermogensrecht in Nederland dat het eigendom en de zeggenschap van goederen en zaken regelt. Het goederenrecht bestaat uit twee verschillende onderdelen. Dit zijn namelijk zakelijke en absolute/ relatieve rechten.

Huurrecht

Het huurrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en dit houdt zich voornamelijk bezig met huurovereenkomsten. Dit is ook de reden waarom dit recht terug te vinden is in het zevende Burgerlijk Wetboek waar ook bijzondere overeenkomsten in te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst is het zo dat de verhuurder een goed beschikbaar stelt welke kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.

Personen- en Familierecht

Binnen deze rechtstak worden er allerlei zaken die verbannd hebben met familiare zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijzigingen maar ook erfenis en voogdij besproken. Hiervan vind je ook veel terug in onder andere boek 1 van Burgerlijk Wetboek en zijn er verschillende wetteksten terug te vinden.

Strafrecht

Binnen het strafrecht worden er allerlei handelingen en gedrag behandeld waaraan de burgers in Nederland zich moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan deze regels houd dan wordt er gesproken van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden. Dit zijn namelijk overtredingen en misdrijven. Bij overtredingen wordt er gepraat over lichte straffen zoals bekeuringen. Bij misdrijven wordt er gepraat over ernstige overtreden zoals bijvoorbeeld inbraak of vandalisme.