Als uw organisatie gedwongen onder een cao met algemeen verbindendverklaring (avv) valt, kunt u maar moeilijk onder de werking van deze avv-cao uitkomen. Het ontlopen van de avv-cao via een vaststellingsovereenkomst in ieder geval geen mogelijkheid is.

Een taxibedrijf viel door een avv verplicht onder de cao Taxivervoer en de cao Sociaal Fonds Taxi (SFT). Toch hield de organisatie zich niet volledig aan de cao Taxivervoer, omdat zij een pauzeregeling hanteerde die hier niet mee overeenkwam. Het SFT – dat werkgevers controleert op de naleving van de cao – constateerde na een onderzoek dat het taxibedrijf door de afwijkende pauzeregeling te weinig loon betaalde.

Het taxibedrijf probeerde dit te rechtvaardigen door te verwijzen naar een vaststellingsovereenkomst die de chauffeurs hadden ondertekend. In de overeenkomst stond dat de chauffeurs geen loon zouden vorderen op basis van het meningsverschil dat de organisatie met het SFT had over de pauzeregeling. Hierdoor zou het SFT geen loon kunnen vorderen. De kantonrechter ging hiermee akkoord, maar in hoger beroep oordeelde het hof in het nadeel van de werkgever.

Het hof stelde dat werkgevers bij dwingend recht (zoals de bepaling in de avv-cao) een vaststellingsovereenkomst niet mogen gebruiken om een toekomstig geschil te voorkomen. Dat was wel wat het taxibedrijf met de overeenkomst beoogde en dus moest de organisatie zich gewoon aan de cao-bepalingen houden. Bovendien had het SFT als cao-partij het recht om een vordering in te stellen, los van de werknemers.

Bron: http://www.rendement.nl/hr/nieuws/id15703-cao-vermijden-met-vaststellingsovereenkomst.html