De belangrijkste regels rondom de vaststellingsovereenkomst:

  • De vaststellingsovereenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
  • De werknemer heeft de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gedurende 2 weken de vaststellingsovereenkomst te vernietigen door een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever.
  • Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst, of binnen uiterlijk twee dagen na ondertekenen van de overeenkomst, werknemer schriftelijk informeren over de twee weken bedenktijd. Doet werkgever dat niet, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.
  • Als de vaststellingsovereenkomst binnen de bedenktijd wordt vernietigd en er wordt binnen 6 maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan geldt de bedenktijd niet voor de tweede vaststellingsovereenkomst.
  • In de wet is geen recht op een transitievergoeding geregeld voor werknemers die met een vaststellingsovereenkomst vertrekken. Maar in de praktijk zullen werkgever en werknemer voordat zij een vaststellingsovereenkomst aangaan vaak onderhandelen over een ontslagvergoeding.

Bron: www.ontslagspecialist.nl