Een werkgever en een werknemer sluiten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst waarin zij finale kwijting overeenkomen.

Wat is een finale kwijting?

Finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Daarmee beogen zij hun verhouding en alle eventuele rechten over en weer definitief af te wikkelen. Een finale kwijting wordt bijna altijd opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

Is een finale kwijting ook finaal?

De werknemer stelt zich op het standpunt dat de werkgever hier geen beroep meer op kan doen vanwege de overeengekomen finale kwijting. De werkgever stelt dat de finale kwijting beperkt is tot de financiële afwikkeling van de arbeidsovereenkomst en dat het geheimhoudings- en concurrentiebeding niet hieronder valt.

De reikwijdte van overeengekomen finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst kan worden beperkt door bepaalde afspraken hiervan uit te sluiten.

Let op formulering finale kwijting in vaststellingsovereenkomst

De werknemer en werkgever dienen bij een vaststellingsovereenkomst altijd goed op de formulering van een finale kwijting te letten. Bepaalde vorderingen kunnen uitgesloten worden van de finale kwijting.

Source: www.hrpraktijk.nl