Ben je als kind onterfd, dan kan je altijd nog je legitieme portie opeisen. Hoe je dit moet doen, beschrijven we in dit artikel.

Uitzoeken of je nog binnen de gestelde termijn bent met opeisen legitieme portie

Wanneer je bent onterft, is het contact met de overleden ouder vaak afwezig. Het kan dus zomaar gebeuren dat je niet direct van het overlijden op de hoogte bent gebracht. Een legitieme portie opeisen kun je niet onbeperkt blijven doen. Er geldt hiervoor een maximale termijn. Die begint te lopen na de dag van overlijden en eindigt precies 5 jaar na het overlijden van de erflatende ouder. Het gaat hier om een vervaltermijn. Die kan dus niet worden gestuit of verlengd. 5 jaar is in dit geval echt 5 jaar.

Uitzoeken wie de erfgenamen zijn

Met de vraag ‘Hoe je legitieme portie opeisen’ hangt samen dat je moet weten wie de erfgenamen zijn. Dit kunnen broers en zussen zijn, maar ook anderen die iets van de erflater hebben geërfd. Ook degenen die slechts een legaat ontvingen, komen in aanmerking om jouw deel van de nalatenschap bij op te eisen. Ten slotte is ook een zogenaamde lastbevoordeelde iemand waarbij je jouw legitieme portie kan opeisen.

Uitzoeken of er een executeur is

Je kunt je legitieme portie opeisen bij de hiervoor genoemde personen, maar het is eenvoudiger om dit te doen bij de executeur. Die is niet bij elke nalatenschap aanwezig. Soms verdelen de gerechtigden tot de nalatenschap deze gezamenlijk, met name als er geen testament door de erflater is gemaakt. ‘Kan ik mijn legitieme portie opeisen?’ is een vraag die het eenvoudigst bij een bestaande executeur tot uitvoering kan worden gebracht. Dit is namelijk de aangewezen persoon om alle verplichtingen en schulden die op de nalatenschap rusten te inventariseren, voordat tot daadwerkelijke verdeling kan worden overgegaan.

Erfgenamen /executeur inlichten over opeisen legitieme portie

Wanneer je jouw legitieme portie opeisen in gang zet, is het verstandig om dit op een bewijsbare manier te doen. Verzend je bijvoorbeeld een brief per e-mail, verwijs daarin dan gelijk naar een papieren versie van de brief die je tevens naar de geadresseerde zult sturen. Wanneer je deze papieren brief vervolgens verzendt, doe dit dan aangetekend. Gebruik voor het kenbaar maken van jouw eis bijvoorbeeld de volgende brief. Is er geen executeur, verzend de brief dan aan degenen waarvan jij weet dat ze hebben meegedeeld in de nalatenschap.

Informatie en stukken verzamelen om de hoogte van de legitieme portie te berekenen

Degenen die jij hebt aangeschreven, zijn verplicht om mee te werken aan het afwikkelen van jouw vordering. Toch kan het geen kwaad om zelf goed onderzoek te doen naar de hoogte en omvang van de erfenis, om de legitieme portie te kunnen berekenen. Bij een legitieme portie opeisen ben je zelf ook erfgenaam. Als zodanig heb je recht op inzage in de administratie van de erflater. Je kunt daar ook een afschrift van verlangen. Heeft de executeur of één van de erfgenamen de beschikking over deze stukken, dan is die tot medewerking verplicht.

Kan ik mijn legitieme portie gelijk opeisen?

Bij de vraag hoe je een legitieme portie kan opeisen van de overige erfgenamen, hoort ook een termijn. Die bedraagt 6 maanden na het overlijden van de erflater. Pas vanaf dat moment kun je de legitieme portie opeisen. Had de erflater een echtgenoot of samenlevende partner, dan wordt de vordering pas opeisbaar als deze overlijdt.

Hulp nodig?

Maak het jezelf eenvoudig en schakel een erfrechtadvocaat in. Die kan je hierbij ondersteunen, waardoor je zeker weet dat je krijgt waar je recht op hebt.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.