Een scheiding kan flinke in de papieren lopen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste kostenposten bij een echtscheiding:

 1. Komen tot overeenstemming met uw partner
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant
 3. Heeft u kinderen?
 4. Indienen verzoekschrift bij rechter

1. Komen tot overeenstemming met uw partner

De meest onzekere kostenpost is het komen tot overeenstemming met uw ex-partner over alle zaken die vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. U komt snel tot afspraken of het mondt uit in een vechtscheiding waar u en uw ex-partner (en advocaten) recht tegen over elkaar staan.

Kies ieder geval voor een advocaat of mediator als u en uw ex-partner er niet samen uitkomen of als er sprake is van een complexe situatie zoals een eigen bedrijf, groot financieel vermogen of getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Online scheiden is alleen geschikt als u samen er 100% zeker uitkomt.

Mogelijke zaken waar u overeenstemming over moet krijgen:

 • Wat gebeurt er met de woning? Wie blijft er wonen of wordt de woning verkocht? Wie draagt de woonlasten?
 • Wat gebeurt er met de inboedel en auto’s? Hoe worden alle spullen verdeeld? Welke zaken zijn er?
 • Wat is de verdeling van spaargeld en bankrekeningen? Hoe wordt het spaargeld verdeeld? Wie houdt welke rekening en welke wordt opgeheven?
 • Wat gebeurt er met de schulden? Zijn ze gezamenlijk of toe te wijzen aan persoon?
 • Mogelijke erfenis of schenking? Heeft één van de partners tijdens het huwelijk een privé-vermogen ontvangen?
 • Wat gebeurt er met de zaak? Zijn er ondernemingen (BV/eenmanszaak/maatschap) die verdeeld moeten worden?
 • Wie betaalt alimentatie en hoeveel? Wie betaalt hoeveel en in welke gevallen mag dat bedrag worden gewijzigd?
 • Wat wordt de verdeling van het ouderdomspensioen? Gaat men deze verevenen of verrekenen?

2. Opstellen echtscheidingsconvenant

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht maar voorkomt wel problemen in de toekomst. Als afspraken niet duidelijk op papier staan wordt het moeilijk om uw ex-partner te verplichten om aan de afspraken te houden. Het wordt daarom zeer aangeraden om een echtscheidingsconvenant op te stellen.

Het echtscheidingsconvenant wordt samen met het verzoekschrift (zie onder) bij de rechter ingediend. Zodra de rechtbank het convenant heeft goedgekeurd krijgt het convenant een executoriale titel. Dit betekent dat de gemaakte afspraken af te dwingen zijn (bijvoorbeeld via een deurwaarder), en dat u en uw ex-partner zich dus aan de afspraken moeten houden.

kosten-advocaat-echtscheiding

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan door een advocaat of een mediator plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat ook om het zelf online op te stellen met een gratis voorbeeld. Maar dit wordt door velen afgeraden omdat het om belangrijke (financiële) afspraken gaat, waarbij gedegen advies vaak als nuttig en geruststellend ervaren wordt.

Een echtscheidingsadvocaat kan u en uw ex-partner hier goed in adviseren.

3. Heeft u kinderen?

U dient samen een ouderschapsplan op te stellen en een alimentatie berekening.

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 – 629 00 10.

4. Indienen verzoekschrift bij rechter

Uw advocaat is de enige die een verzoekschrift tot echtscheiding (inclusief een echtscheidingsconvenant) kan indienen bij de rechter. Hiermee doet de advocaat een aanvraag aan de rechtbank om te scheiden. De rechtbank verklaart u officieel gescheiden als het huwelijk tussen u en uw partner ‘duurzaam ontwricht’ is.

Dit verzoek kan gezamenlijk, maar ook eenzijdig door u of uw ex-partner ingediend worden. Dit laatste is het geval wanneer het niet mogelijk is om samen tot afspraken te komen of als 1 van de partners het niet eens met de echtscheiding.

Zoek een passende echtscheidingsadvocaat >

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.

7 dagen per week bereikbaar | Gratis juridische intake | Juridische oplossing voor elke situatie | Eerlijke tarieven