Zoals de Orde van Advocaten zelf zegt:” Zorg dat u, voordat u het eerste gesprek aangaat, weet of dit gesprek met de advocaat gratis is.” Want hier kan gemakkelijk onduidelijkheid over ontstaan met mogelijke financiële gevolgen voor u.

Om dit te voorkomen kunt u via deze website gemakkelijk meerdere offertes aanvragen bij advocaten en duidelijke afspraken maken over een mogelijk 1e oriëntatiegesprek.

Een vrouw die verwikkeld was in een arbeidsgeschil had samen met drie collega’s een informatief gesprek aangevraagd bij een advocaat. De vrouw (klaagster in dezen) en haar collega’s hadden al een tijd geen salaris gekregen en er was voor hen een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. Op advies van de rechtswinkel ging klaagster naar het kantoor van verweerster. De afspraak voor het gesprek was door klaagster gemaakt.

Een dag later belt de cliënte dat zij en haar collega’s niet in zee gaan met de advocaat. Die stuurt daarop een rekening voor één uur werk. De cliënte klaagt erover dat de advocaat niet vooraf had gemeld dat er kosten zouden zijn verbonden aan het gesprek. Voorzitter wijst klacht als kennelijk ongegrond af en de client moet de rekening alsnog betalen.

Bron: http://juridischdagblad.nl/content/view/12543/85/