Een werknemer is niet gehouden aan een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) als hij niet voldoende gelegenheid heeft gehad om hier over juridisch advies in te winnen.

Bovenstaand het oordeel in een zaak bij het gerechtshof in Den Bosch. Uit deze uitspraak blijkt nogmaals hoe belangrijk het is gedegen juridisch advies in te winnen.

De werkgever had de werknemer niet uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden tot overdenking en vooral het in alle rust inwinnen van onafhankelijk juridisch advies over het tekenen en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Het Hof achtte het voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werkgever de werknemer niet mag houden aan de vaststellingsovereenkomst, althans wat de beëindiging van het dienstverband betreft, omdat zij zich in de gegeven omstandigheden onvoldoende er van heeft vergewist of de wil van de werknemer daadwerkelijk op beëindiging (van de arbeidsovereenkomst) en de daaraan voor hem verbonden ernstige consequenties was gericht.

Ook achtte het hof voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de werknemer door bijzondere omstandigheden (waaronder onervarenheid met het soort gesprek dat was gevoerd) bewogen is tot het geven van instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zodat sprake is geweest van misbruik van omstandigheden.

Bron: http://www.wstadvocaten.nl/geen-juridisch-advies-geen-vaststellingsovereenkomst/