De dood is al kwellend genoeg zonder de bijkomende pijn van een strijd tussen erfgenamen. Hier zijn enkele waarschuwingssignalen dat er ruzie in je familie kan ontstaan nadat je er niet meer bent.

De administratie van een nalatenschap is zowel juridisch als persoonlijk, waarbij vaak gedupeerde begunstigden de zaak aanvechten om met materiële bezittingen de emotionele wonden te verzachten. Alleen negen van de 10 keer zijn de strijdende partijen over het algemeen het slachtoffer van de oorlog. Zeker, de uitkomst kan resulteren in een herverdeling, maar de erfrecht advocaat zal daar een flink stuk van opstrijken. De enige die gegarandeerd voordeel heeft bij een nalatenschapsgeschil is de advocaat.

We hebben acht voorwaarden op een rijtje gezet die de kans op een ruzie bij erfenis waarschijnlijker maken, samen met wat je kunt doen om de vrede in je familie te bewaren.

1. Rivaliteit tussen broers en zussen

Het overlijden van een ouder is de ultieme test voor elke spanning die broers en zussen denken overwonnen te hebben. Met de door verdriet teweeggebrachte reflectie komen herinneringen aan vervlogen kansen die nooit werden geëvenaard. Daardoor kan de afwikkeling van een nalatenschap helaas een strijdtoneel worden voor het vereffenen van oude rekeningen.

Voorkom dit door een professionele zaakwaarnemer aan te stellen (of tenminste iemand die geen banden heeft met de rivaliteit) die de gevolgen ervan kan verzachten.

2. Economische ongelijkheid tussen begunstigden

Een onevenwicht in de sociaal-economische status van de erfgenamen van een nalatenschap is voldoende om de hele procedure te destabiliseren. Bijvoorbeeld, waar een rijke erfgenaam het zich kan veroorloven een huis of anders waardevol aan te houden, kan het zijn dat zijn minder bevoorrechte tegenhanger(s) het wil verkopen voor onmiddellijk noodzakelijk gewin. Dit kan alleen maar verergerd worden door de toevoeging van elke volgende erfgenaam.

Vermijd dit door specifieke instructies achter te laten over de verkoop (of het behoud) van onroerend goed of anders waardevol.

3. Executeur testament

Executeur testamentair moeten snel en besluitvaardig zijn, en daarom het advies om niet meer dan één te benoemen om een nalatenschap te beheren. Zelfs als twee mensen het over 99 procent van de zaken met elkaar eens zijn, zal die ene procent tot problemen leiden.

Voorkom het door één enkele beheerder aan te wijzen.

4. Begunstigde afhankelijkheid of geestesziekte

Elke irrationaliteit die in een zo gevoelige situatie als de afwikkeling van een nalatenschap geïntroduceerd wordt, zal het radarwerk vertroebelen. Leg daar een geschiedenis van drugsmisbruik en/of psychische instabiliteit bovenop en je dreigt de tandwielen helemaal te strippen.

Voorkom dit door een bepaling over drugsmisbruik op te nemen die elke aanspraak afhankelijk maakt van een bepaalde periode van “clean” zijn in te stellen, waarin een executeur beslist.

5. Ongepaste beïnvloeding

Onveranderlijk is er bij zorg aan het einde van het leven één persoon die uiteindelijk het grootste deel van de zorg op zich neemt. Je ziet steeds meer gevallen dan ooit van ouderenmishandeling in de vorm van dwang door de verzorger van de overledene voor persoonlijk gewin.

Voorkom het door zorg te dragen voor je ouders. Deze ongepaste beïnvloeding is meestal een product is van apathie van het nageslacht en kan voorkomen worden door aandacht te besteden aan de toenemende vatbaarheid van een ouder wordende ouder. Kinderen met een goede ouderlijke relatie worden hier zelden het slachtoffer van.

6. Vervreemding of onterving

Kinderen of andere opvolgers die buiten de erfenis zijn gelaten hebben niets te verliezen door hun uitsluiting ervan aan te vechten. De situatie wordt alleen maar erger in het geval van samengestelde families en al hun ingewikkeldheden, vooral als de ontevreden erfgenaam zijn wraking paart aan een andere claim.

Voorkom het door je testament bij te werken. In het algemeen is het nodig om een testament elke vijf tot zeven jaar te laten herzien.

7. Laat huwelijk

Liefde kan bloeien in zelfs de meest dorre, terminaal zieke grond. Maar als dat gebeurt, verwacht dan wrok tegen de nieuwe echtgenoot door erfgenamen, vooral in gemengde gezinnen met kinderen.

Voorkom het door je testament te laten nakijken en bijwerken. Als mensen trouwen, is het van essentieel belang dat ze hun vermogen in een testament onderbrengen met een duidelijk begrip van hoe het vermogen verdeeld moet worden.

8. Voordeel voor de ene erfgenaam en niet voor de andere(n)

Startkapitaal voor een beginnend bedrijf, een aanbetaling voor een eerste huis of college, reddingsgeld voor verstikkende schulden. Het is niet ongewoon dat een ouder wordend familielid een eventuele erfgenaam financieel uit de brand helpt, maar het kan de verhoudingen tijdens onder druk zetten bij erfgenamen die niet hetzelfde voordeel ontvingen.

Vermijd het door een schenking in testament taal te noteren als ze inderdaad als een voorschot op de erfenis beschouwd wordt/werd/moet worden.